วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2567
SHARE

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค คว้าตำแหน่งบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลก จากนิตยสาร Time และ Statista

โพสต์โดย Jarm Team เมื่อ 8 กรกฏาคม 2567 - 17:12

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นด้ านการบริหารจัดการพลั งงานและระบบอัตโนมัติ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น World's Most Sustainable Companies for 2024 หรือ บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลก ประจำปี 2024 โดยนิตยสาร Time และ Statista โดยการจัดอันดับในครั้งนี้สะท้ อนให้เห็นถึงบทบาทและความมุ่งมั่ นของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่ งยืน ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกไม่แต่เฉพาะในองค์กรเท่ านั้น แต่ยังรวมถึงความมุ่งมั่ นในการช่วยลูกค้าประหยัดพลั งงานและลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกอีกด้วย

Time และ Statista ทำการคัดเลือกบริษัทที่มีความยั่ งยืนมากที่สุดในโลกประจำปี 2024 อย่างโปร่งใสในหลายขั้นตอน เริ่มจากการจัดกลุ่มบริษั ทขนาดใหญ่ที่ทรงอิทธิพลมากกว่า 5,000 แห่ง ไม่นับรวมบริษัทที่ไม่เข้าข่ ายด้านความยั่งยืน และพิจารณา 4 ปัจจัยสำคัญหลัก ได้แก่ การให้คะแนนความยั่งยื นจากภายนอก คำมั่นสัญญา ผลรายงานการดำเนินงานขององค์กร และตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่ าวนำไปสู่การจัดอันดับบริษัท 500 แห่ง จากกว่า 30 ประเทศ

Time และ Statista มองเห็นถึงความเชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค รวมถึงความมุ่งมั่นในโครงการ Schneider Sustainability Impact (SSI) ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างการขั บเคลื่อนและชี้วัดความคืบหน้ าในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยื นระดับโลกของปี 2021-2025 โดยยึดคำมั่นสัญญาสำคัญ 6 ข้อ ครอบคลุมทุกมิติในด้านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) นับเป็นความมุ่งมั่นของบริษัทที่ ช่วยให้ลูกค้าลดและหลีกเลี่ ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 553 ล้านตันนับตั้งแต่ปี 2018 นอกจากนี้ บริษัทยังมีความคืบหน้าในการปฏิ รูปซัพพลายเชนขององค์กรอีกด้วย ซัพพลายเออร์ชั้นนำของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จำนวน 1,000 ราย สามารถลดการปล่อยคาร์บอนลงถึง 27 เปอร์เซ็นต์ และพันธมิตรด้านซัพพลายเชนเชิ งกลยุทธ์ของบริษัท 21 เปอร์เซ็นต์ สามารถบรรลุมาตรฐานการทำงานของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้เป็นอย่างดี

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริ ษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลก” ปีเตอร์ เฮอร์เวค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผย “ความสำเร็จครั้งนี้เป็นบทพิสู จน์ถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ของเราในการสร้างความยั่งยืน ซึ่งปลูกฝังอยู่ในทุกสิ่งที่ เราทำ ทั้งในการตัดสินใจและการดำเนิ นงานประจำวันของเรา เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราผลั กดันอย่างเต็มที่ จนสามารถพัฒนาเพื่อบรรลุเป้ าหมายด้านความยั่งยื นของเรามากยิ่งขึ้นไป พร้อมมั่นใจได้ว่าทุกคนมีส่วนร่ วมในการสร้างผลกระทบที่ดีได้อย่ างยั่งยืน”

นอกจากนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยังถูกจัดอยู่ใน Dow Jones Sustainability World Index เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน โดยครองอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และครองตำแหน่งใน Europe index ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึ งการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในด้ านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมีความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคั ญของกลยุทธ์แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com