พระราชสำนัก Share0 Tweet

อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้

Chloe J
2 สิงหาคม 2562 - 15:35(แก้ไข)
อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พระสนมเอก  ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้

หลังจากมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ชาวไทยก็ได้มีโอกาสยลโฉมอันงดงามของเจ้าคุณพระสินีนาฏ

อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้

โดยทรงผมที่ชาวไทยได้เห็นนั้น ทาง ผู้ใช้ไอจี chin_meechai ได้อธิบายไว้ว่า "งามแบบไทยโบราณ "ทรงผมโป่ง" เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้

ทรงผมโป่ง เป็นทรงผมนิยมในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งสตรีชั้นสูงที่มีฐานะเริ่มนิยมไว้ผมยาวตรงแบบชาติตะวันตก โดยเกล้าผมยาวเสยผมไปด้านหลังให้หมด แล้วตลบไว้ที่ท้ายทอยเป็นผมโป่ง หรือบางคนผมไม่ยาวมาก ก็ตีผมโป่งด้านบนแล้วเสยผมไปข้างหลัง หรืออาจมีก้อนรองผม ให้ผมภายในโป่งออกมา"

อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้
อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้
อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้
อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้
อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้
อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้
อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้
อธิบาย ทรงผมโป่ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี น้อยคนจะได้รู้

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก chin_meechai

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook