พระราชสำนัก Share0 Tweet

เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

Chloe J
2 สิงหาคม 2562 - 16:26(แก้ไข)
เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พระสนมเอกใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ชาวไทยได้ยลโฉม เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่มีความงามดั่งหญิงสาวไทยโบราณ ที่หลายคนต่างยอมรับว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นสตรีผู้สูงศักดิ์ที่สวยมากจริงๆ

เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีชื่อเดิมว่า นิรมล อุ่นพรม ชื่อเล่น ก้อย รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 

เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
เผยชื่อเล่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก #เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook