พระราชสำนัก Share0 Tweet

อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ กับ ความผิดราชสวัสดิ์ 10 ประการ

Holden Caulfield
22 ตุลาคม 2562 - 09:14(แก้ไข)
อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ กับ ความผิดราชสวัสดิ์ 10 ประการ

สืบเนื่องจากกรณี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ กับ ความผิดราชสวัสดิ์ 10 ประการ

ล่าสุด แฟนเพจ คําไทย ได้ออกมาโพสต์เผยแพร่ความรู้และเกร็ดสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของคำว่า ราชสวัสดิ์ โดยออกมาระบุข้อความผ่านเเฟนเพจว่า "ความหมาย “ราชสวัสดิ์” บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖

อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ กับ ความผิดราชสวัสดิ์ 10 ประการ

“ราชสวัสดิ์” เป็นคำสอนที่สืบต่อกันมายาวนาน โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชบริพาร และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยมีการอธิบายว่ามีที่มาจาก “ราชวัสตี” แต่ด้วยการออกเสียง [ราด-ชะ-วะ-สะ-ตี] แบบแขกหรือแม้เปลี่ยนเสียงออกไทยเป็น [ราด-ชะ-วัด-สะ-ดี] แล้วก็ยังไม่คล่องปาก กอปรกับคงจะมีความเข้าใจผิด อะไรสักอย่าง จึงมีการเรียกขานชื่อเสียใหม่เป็น [ราด-ชะ-สะ-หวัด]

อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ กับ ความผิดราชสวัสดิ์ 10 ประการ

ที่มาของเรื่อง “ราชวัสตี” หรือ“ราชสวัสดิ์” ได้รับมาจาก วิธุรชาดก เป็นคำสอนของวิธุรบัณฑิตสำหรับข้าราชการที่สืบทอดในวรรณกรรมคำสอนของไทย และปรากฏในวรรณคดีคำสอนของไทยอีกหลายเรื่อง เช่น โคลงพาลีสอนน้อง โคลงราชานุวัตร พาลีสอนน้องคำกลอน โดยที่ความนั้นตรงกับขุนช้างขุนแผน ตอนที่ ๑๕ ขุนแผนต้องพรากนางลาวทอง ซึ่งเป็นคำสอนของนางทองประศรีที่สอนพลายแก้วก่อนไปรับราชการว่าการเป็นข้าราชการต้องรักษาราชสวัสดิ์ ๑๐ ประการ ให้จงดี จึงจะมีความก้าวหน้าในชีวิต ราชการ ดังความว่า

อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ กับ ความผิดราชสวัสดิ์ 10 ประการ

โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์

ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา

ท่านกำหนดจดไว้ในตำรา

มีมาแต่โบราณช้านานครัน

หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร

ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์

หนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้น

มุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนา

หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ

ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา

หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา

เหมือนสมาทานศีลไว้มั่นคง

หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบ

เอื้อมเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง

หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์

ไม่ทำเทียมด้วยทะนงพระกรุณา

หนึ่งไซร้ไม่ร่วมราชาอาสน์

ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหน า

หนึ่งเข้าเฝ้าสังเกตซึ่งกิจ จา

ไม่ใกล้ไกลไปกว่าสมควรการ

หนึ่งผู้หญิงชาวในไม่พันพัว

เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน

หนึ่งสามิภักดิ์รักใคร่ในภูบาล

ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

การที่ความตรงกันเช่นนี้ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเนื้อความช่วงดังกล่าวคณะบรรณาธิการจัดทำต้นฉบับขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดฯ ได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๖ ไปลงไว้ในเรื่อง หรือแท้ที่จริงแล้วรัชกาลที่ ๖ ทรงตัดความในขุนช้างขุนแผนฉบับเดิมมาให้ข้าราชสำนักได้อ่านให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่สนองราชกิจ"

อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ กับ ความผิดราชสวัสดิ์ 10 ประการ
อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ กับ ความผิดราชสวัสดิ์ 10 ประการ

ขอบคุณข้อมูลจาก คําไทย

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook