โซเชียล Share0 Tweet

เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา

Chloe J
19 พฤศจิกายน 2562 - 11:20(แก้ไข)
เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา

ทางเพจ หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ ได้เผยว่า สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์กัมพูชา สิ้นพระชนม์ในพระชนมายุ 76 พรรษา ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 18 พฤศจิกายน 2562 ด้วยโรคชรา

เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา

สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กับนักนางพาต กาญล ซึ่งเป็นนางรำหลวง โดยมีพระอนุชาร่วมพระมารดาคือ สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ โดยทั้งสองพระองค์ต่างพระมารดากับพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา
เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา

นอกจากนี้สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี ยังทรงเป็นผู้ฟื้นฟูระบำอัปสราหลวง ให้กลับมาเป็นงานศิลป์ชั้นสูงของแผ่นดินกัมพูชาอีกครั้ง ทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนางรำหลวงตั้งแต่พระชนมายุ 15 พรรษา และเริ่มออกแสดงทั่วโลกเมื่อพระชนมายุ 18 พรรษา ซึ่งในอดีตการร่ายรำนี้จะใช้เฉพาะพระราชพิธีในพระราชวงศ์หรือพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น

เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา
เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา
เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา
เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา
เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา
เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา
เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา
เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว ในพระชนมายุ 76 พรรษา

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook