โซเชียล Share0 Tweet

กองทัพ ยอมรับไม่ได้ หยามเกียรติภูมิทหาร สั่งสอบข้อเท็จจริง

Nabi
6 ธันวาคม 2562 - 12:09(แก้ไข)
กองทัพ ยอมรับไม่ได้ หยามเกียรติภูมิทหาร สั่งสอบข้อเท็จจริง

โฆษกกระทรวงกลาโหม เผย มีการสั่งสอบข้อเท็จจริงกรณีหญิงสาวโพสต์เฟซบุ๊กเหยียดหยามพลทหาร "หน้าลาบ" "ใช้งานทุกอย่าง" โฆษกกระทรวงกลาโหม ยืนยันไม่มีนโยบายนำพลทหารบริการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

กองทัพ ยอมรับไม่ได้ หยามเกียรติภูมิทหาร สั่งสอบข้อเท็จจริง

5 ธ.ค. 62 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึง กรณีมีบุคคลแชร์ภาพการเหยียดหยามและนำพลทหารไปใช้ผิดประเภทน้ัน ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่สังคมต้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งที่มา และวัตถุประสงค์ของผู้เผยแพร่ ว่าเกิดขึ้นเมื่อไรและมีวัตถุประสงค์อะไร ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือเป็นเรื่องเหยียดหยามเกียรติภูมิทหารที่กองทัพก็ไม่สามารถยอมรับได้ โดยกำลังติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่ขนานกันไป และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

กองทัพ ยอมรับไม่ได้ หยามเกียรติภูมิทหาร สั่งสอบข้อเท็จจริง
กองทัพ ยอมรับไม่ได้ หยามเกียรติภูมิทหาร สั่งสอบข้อเท็จจริง

การทำงานของทุกเหล่าทัพในภาพรวม มีการแบ่งมอบงานและหน้าที่กันชัดเจนในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานกำลังรบ หน่วยงานสนับสนุนการรบ หน่วยงานสนับสนุนการช่วยรบ ซึ่งมีงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงาน โดยมีนายทหาร นายสิบและพลทหาร จากฝ่ายธุรการร่วมกันทำหน้าที่ ซึ่งตำแหน่ง “พลทหารบริการ” ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานตามภารกิจดังกล่าว ดังนั้น การทำหน้าที่ของทหารหมุนเวียนกัน ดูแลพื้นที่ภายในหน่วยและช่วยเหลือกันเองด้านธุรการ จึงถือเป็นหน้าที่ของทหารทุกระดับ

กองทัพ ยอมรับไม่ได้ หยามเกียรติภูมิทหาร สั่งสอบข้อเท็จจริง
กองทัพ ยอมรับไม่ได้ หยามเกียรติภูมิทหาร สั่งสอบข้อเท็จจริง

ขอยืนยันว่า กห.คำนึงถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของทหารในทุกระดับ และไม่มีนโยบายให้นำ “พลทหารบริการ” ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการใช้งานทหารบ้านนอกค่ายทหาร ซึ่งอาจมีบ้างเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจของทหาร ทั้งนี้ หากมีบุคคลใดใช้พลทหารผิดไปจากวัตถุประสงค์และมีการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะต้องมีผู้รับผิดชอบและถือเป็นความผิดส่วนบุคคลทั้งทางวินัยและอาญาตามมูลฐานความผิด

กองทัพ ยอมรับไม่ได้ หยามเกียรติภูมิทหาร สั่งสอบข้อเท็จจริง
กองทัพ ยอมรับไม่ได้ หยามเกียรติภูมิทหาร สั่งสอบข้อเท็จจริง

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook