โซเชียล Share0 Tweet

ป.ป.ช. ชี้แจงเกณฑ์มอบรางวัล กองทัพบกโปร่งใส ได้เพราะเหตุนี้(มีคลิป)

Nabi
10 ธันวาคม 2562 - 15:11(แก้ไข)
ป.ป.ช. ชี้แจงเกณฑ์มอบรางวัล กองทัพบกโปร่งใส ได้เพราะเหตุนี้(มีคลิป)

จากกรณี กองทัพบก คว้าที่ 1 ผลรางวัลการประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส ประเภทกรม กองทัพบก ด้าน ปปช.ชี้แจง ยอมรับ “เครื่องมือ” ใช้วัดเข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

ป.ป.ช. ชี้แจงเกณฑ์มอบรางวัล กองทัพบกโปร่งใส ได้เพราะเหตุนี้(มีคลิป)

นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ Workpoint Today ชี้แจงการมอบรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท รวมจำนวน 34 หน่วยงาน โดยประเภทที่ประชาชนให้ความสนใจและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาก คือ ประเภท กรมหรือเทียบเท่า โดยอันดับ 1 หน่วยงานรัฐที่ได้รับรางวัลคือ กองทัพบก 97.96 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่ง 3 ส่วน คือ

ป.ป.ช. ชี้แจงเกณฑ์มอบรางวัล กองทัพบกโปร่งใส ได้เพราะเหตุนี้(มีคลิป)
ป.ป.ช. ชี้แจงเกณฑ์มอบรางวัล กองทัพบกโปร่งใส ได้เพราะเหตุนี้(มีคลิป)

1.Open data (40คะแนน) คือการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ ส่วนนี้กองทัพบก ได้คะแนนเต็ม 40 คะแนน

2. Internal (30 คะแนน) คือ การประเมินโดยคนภายในหน่วยงาน

3. External (30 คะแนน) คือ การประเมินจากประชาชน บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการหน่วยงาน อาทิ เรื่องคุณภาพการทำงาน ประสิทธิภาพการสื่อสารต่ำลงมาจึงทำให้เมื่อคำนวณคะแนนรวมออกมาไม่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ป.ป.ช. ชี้แจงเกณฑ์มอบรางวัล กองทัพบกโปร่งใส ได้เพราะเหตุนี้(มีคลิป)
ป.ป.ช. ชี้แจงเกณฑ์มอบรางวัล กองทัพบกโปร่งใส ได้เพราะเหตุนี้(มีคลิป)

“ที่เปิดเผยโดยกฎหมาย เราจะให้ตรวจดูตรงนี้ ส่วนอันไหนที่เป็นเรื่องที่หน่วยงานเป็นความมั่นคง เรื่องความลับ อันนี้เราไม่ก้าวล่วง ไม่ใช่ไปคิดข้อมูลลับอะไรต่าง ๆ ที่ประชาชนไม่รู้ เพราะคนที่จะตอบเรื่อง External คือคนที่ติดต่อกับกองทัพบกโดยตรง เช่น คนที่เป็นคู่ค้า คนที่ไปรับบริการ เขาจะดูว่าเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร เปิดเผยไหมระบบของกองทัพบก ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเปิดเผยตามกฎหมายหรือเปล่า ซึ่งอะไรที่กฎหมายให้เปิดเผยเขาก็เปิดเผยหมด ส่วนที่อภิปรายกันในเรื่องที่ว่างบตรงนั้นไม่ปรากฏต่อสาธารณชนอันนี้อยู่นอกเหนือที่เครื่องมือจะเข้าถึง” รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวตอนหนึ่ง

ป.ป.ช. ชี้แจงเกณฑ์มอบรางวัล กองทัพบกโปร่งใส ได้เพราะเหตุนี้(มีคลิป)
ป.ป.ช. ชี้แจงเกณฑ์มอบรางวัล กองทัพบกโปร่งใส ได้เพราะเหตุนี้(มีคลิป)

นายอุทิศ ระบุว่า ในส่วนของ Open data ที่กองทัพบกได้คะแนนเต็ม เพราะที่เปิดได้ตามกฎหมาย เขาทำเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ หลายหน่วยก็ทำได้ที่ระบบดี ๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่เกี่ยวกับที่บอก “งบลับ” อันนั้นไม่ได้เปิดเผยโดยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ปีนี้เป็นปีแรกที่ ป.ป.ช. จัดการประเมินมอบรางวัลนี้ขึ้น ซึ่งจะรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกฝ่ายมาพัฒนา ในปีหน้า (พ.ศ. 2563) ยังจะใช้เกณฑ์เดิม แต่วิธีการจะปรับให้ครอบคลุมมากขึ้น พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนที่ไปใช้บริการหน่วยงานของรัฐ ทั้ง 8,299 หน่วย ตอบการประเมินผ่านคิวอาร์โค้ดที่หน่วยงานนั้น ๆ โดยปีหน้าจะเปิดให้ประเมินในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 ยืนยันไม่ใช่การจับผิด แต่เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐได้ทบทวนบทบาท

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpoint


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook