โซเชียล Share0 Tweet

เผยภาพหน้ามด มองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

Nabi
19 ธันวาคม 2562 - 18:21(แก้ไข)
เผยภาพหน้ามด มองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ GratitudeDNA เผยภาพใบหน้าชัด ๆ ของเจ้ามดตัวเล็ก ๆ ที่เราเห็นเดินอยู่ตามพื้น ตามต้นไม้ โดยภาพดังกล่าวมองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยายไม่เกิน2,000เท่า

เผยภาพหน้ามด มองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
Loading...

19 ธ.ค. 62 ผู้ใช้ทวิตเตอชื่อ GratitudeDNA ได้เผยภาพและข้อความว่า หน้ามด...มองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หมายเหตุ: Electron Microscope หรือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ใช้อิเล็กตรอนแทนแสงในการสร้างภาพขยายของวัตถุ มี​กำลังขยายมากกว่ากล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงมาก โดยมีกำลังการขยายได้ถึง10,000,000เท่า ขณะที่กล้องจุลทรรศน์มีกำลังขยายไม่เกิน2,000เท่า

เผยภาพหน้ามด มองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เผยภาพหน้ามด มองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เผยภาพหน้ามด มองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เผยภาพหน้ามด มองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

มด เป็นแมลงในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera มดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีจำนวนประชากรมากถึงล้านตัว มีการแบ่งวรรณะกันทำหน้าที่คือ วรรณะมดงาน เป็นมดเพศเมียเป็นหมัน ทำหน้าที่หาอาหาร สร้างและซ่อมแซมรัง ปกป้องรังจากศัตรู ดูแลตัวอ่อน และงานอื่น ๆ ทั่วไป เป็นวรรณะที่พบได้มากที่สุด วรรณะสืบพันธุ์ เป็นมดเพศผู้ และราชินี เพศเมีย มีหน้าที่สืบพันธุ์ เนื่องจากมดเป็นสัตว์ในวงศ์ Formicidae จึงสามารถผลิตกรดมดหรือกรดฟอร์มิกได้เป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ในวงศ์นี้

เผยภาพหน้ามด มองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เผยภาพหน้ามด มองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
Loading...
เผยภาพหน้ามด มองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เผยภาพหน้ามด มองผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก GratitudeDNA

ข่าวใกล้เคียง


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook