โซเชียล Share0 Tweet

ในหลวง รับสั่งไม่ให้ปิดถนนขบวนเสด็จส่วนพระองค์

SJH Jarm
13 มกราคม 2563 - 13:57(แก้ไข)
ในหลวง รับสั่งไม่ให้ปิดถนนขบวนเสด็จส่วนพระองค์

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีของคนไทย เมื่อ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีถึงปัญหาการจราจรและทรงห่วงใยประชาชน

ในหลวง รับสั่งไม่ให้ปิดถนนขบวนเสด็จส่วนพระองค์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้กำหนดแนวทางอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยไม่ให้ปิดการจราจร ให้จัดช่องทางขบวนเสด็จส่วนพระองค์และช่องทางประชาชนโดยใช้อุปกรณ์เพื่อความสะดวก

ในหลวง รับสั่งไม่ให้ปิดถนนขบวนเสด็จส่วนพระองค์

โดยกรณีที่มีเกาะกลางถนนเส้นทางฝั่งตรงข้ามสามารถใช้ได้ตามปกติ กรณีไม่มีเกาะกลางถนนให้ใช้กรวยยางวาง กรณีทางร่วมทางแยกใช้วิธีการควบคุมรถ สำหรับสะพานกลับรถหรือสะพานข้ามใช้ได้ตามปกติ ทางพิเศษที่มีด่านให้วางแนวกรวยยางตามความเหมาะสม เน้นย้ำในการวางอุปกรณ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และใช้มาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับทั้งประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่

ในหลวง รับสั่งไม่ให้ปิดถนนขบวนเสด็จส่วนพระองค์
ในหลวง รับสั่งไม่ให้ปิดถนนขบวนเสด็จส่วนพระองค์

โดยในการดำเนินการปรับรูปนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก เพื่อถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในระดับสูงสุด เพื่อให้สมกับพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในหลวง รับสั่งไม่ให้ปิดถนนขบวนเสด็จส่วนพระองค์
ในหลวง รับสั่งไม่ให้ปิดถนนขบวนเสด็จส่วนพระองค์
ในหลวง รับสั่งไม่ให้ปิดถนนขบวนเสด็จส่วนพระองค์

ในหลวง รับสั่งไม่ให้ปิดถนนขบวนเสด็จส่วนพระองค์

ภาพจาก : ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook