โซเชียล Share0 Tweet

วิกฤตหนัก​ 3 โรงพยาบาลโคราช จ่อขาดน้ำใช้

Nabi
16 มกราคม 2563 - 14:06(แก้ไข)
วิกฤตหนัก​ 3 โรงพยาบาลโคราช จ่อขาดน้ำใช้

ภัยแล้งปีนี้นับว่ามาเร็วกว่าทุกปีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก อย่างที่โคราชเริ่มวิกฤต 3 โรง พยาบาลจ่อขาดน้ำใช้ภายใน 2 เดือน ได้แก่ 1.โรงพยาบาลคง 2.โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 3.โรงพยาบาลบัวใหญ่

วิกฤตหนัก​ 3 โรงพยาบาลโคราช จ่อขาดน้ำใช้

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63 มีรายงานว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เริ่มเข้าขั้นวิกฤตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากข้อมูลของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า มีหมู่บ้านที่ไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้ และต้องแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค รวม 10 อำเภอ 16 ตำบล 25 หมู่บ้าน

วิกฤตหนัก​ 3 โรงพยาบาลโคราช จ่อขาดน้ำใช้

วิกฤตหนัก​ 3 โรงพยาบาลโคราช จ่อขาดน้ำใช้
วิกฤตหนัก​ 3 โรงพยาบาลโคราช จ่อขาดน้ำใช้

ทั้งนี้ พบว่า มีโรงพยาบาลในพื้นที่ที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวม 3 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลคง โดยคาดว่า จะขาดแคลนน้ำฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ได้แก้ไขปัญหาด้วยการจัดหารถบรรทุกน้ำนำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง สำหรับล้างภาชนะเครื่องมือแพทย์

2.โรงพยาบาลแก้งสนามนาง คาดว่าจะขาดแคลนน้ำฯ ในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. 2563 แก้ไขปัญหาโดยประสาน อปท. และโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ จัดส่งน้ำดิบ เพื่อผลิตประปาภายในโรงพยาบาล และ

3.โรงพยาบาลบัวใหญ่ คาดว่าจะขาดแคลนน้ำฯ ในช่วงเดือน พ.ค.63 ได้แก้ไขปัญหาโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล เพิ่มอีก 1 บ่อ จากงบกลาง ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณฯ

ส่วนโรงพยาบาลที่ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจักราช โชคชัย ด่านขุนทด ชุมพวง ขามทะเลสอ หนองบุญมาก เมืองยาง และโรงพยาบาลสีดา

วิกฤตหนัก​ 3 โรงพยาบาลโคราช จ่อขาดน้ำใช้
วิกฤตหนัก​ 3 โรงพยาบาลโคราช จ่อขาดน้ำใช้
วิกฤตหนัก​ 3 โรงพยาบาลโคราช จ่อขาดน้ำใช้

ส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งอย่างหนักและต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ พื้นที่อำเภอโนนสูง โดยจังหวัดฯ ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง พิจารณาส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสูง, ด่านคล้า, ตำบลใหม่, เมืองปราสาท, ลำคอหงส์, มะค่า, พลสงคราม และตำบลหลุมข้าว พร้อมกับให้อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และอำเภอโนนไทย จัดประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ งดเว้นการสูบน้ำในช่วงการส่งน้ำดังกล่าวด้วย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook