โซเชียล Share0 Tweet

แพทย์ทรวงอก ร่อนจดหมาย ถึงนักรบเสื้อกาวน์ รัฐแก้โควิด-19 ล้าหลังกว่าสถานการณ์จริง

Clover Jarm
13 มีนาคม 2563 - 13:01(แก้ไข)
แพทย์ทรวงอก ร่อนจดหมาย ถึงนักรบเสื้อกาวน์ รัฐแก้โควิด-19 ล้าหลังกว่าสถานการณ์จริง

​ วันนี้ จากเพจ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกหนังสือแถลงการณ์เกี่ยวกับการรับมือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง ชี้ "เราต้องเตรียมทำศึกแม้จะไม่มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพและแม่ทัพที่เด็ดขาดเข้มแข็ง" รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกหนังสือแถลงการณ์เกี่ยวกับการรับมือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

แพทย์ทรวงอก ร่อนจดหมาย ถึงนักรบเสื้อกาวน์ รัฐแก้โควิด-19 ล้าหลังกว่าสถานการณ์จริง

 

แด่นักรบในเสื้อกาวน์ ที่จะต้องรับมือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อาการรุนแรง

ตามที่ได้มีคนไทยป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีผู้ป่วยบางรายที่น่าจะติดเชื้อจากการระบาดภายในประเทศเราเอง ซึ่งหมายถึงการเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ของโรคระยะที่ 3 สมาคมอุรเวชช์ฯ ได้เล็งเห็นแนวโน้มนี้และได้มีการเตรียมความพร้อมในเชิงวิชาการตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ซึ่งตลอดสัปดาห์นี้ สมาคมฯ ได้พยายามผลักดันการเตรียมความพร้อมในเชิงการบริหารจัดการผ่านทางหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งแม้จะได้รับการตอบสนองที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ดีพอที่จะรับมือกับวิกฤตสุขภาพสำคัญของประเทศอีกครั้ง

แพทย์ทรวงอก ร่อนจดหมาย ถึงนักรบเสื้อกาวน์ รัฐแก้โควิด-19 ล้าหลังกว่าสถานการณ์จริง

 

ในสถานการณ์ของโรคระยะที่ 3 นั้น โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง จะต้องค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง หรือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังบางชนิดอยู่เดิมซึ่งเมื่อเริ่มติดเชื้อ COVID-19 แล้วมีโอกาสโรครุนแรงสูงเพื่อรับตัวไว้ในโรงพยาบาล สำหรับการรักษาให้หายขาด ลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด และที่สำคัญคือช่วยตัดวงจรการระบาดต่อไป ซึ่งการที่จะถึงพร้อมในหน้าที่เหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมองค์ความรู้ จัดหาการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและแพร่หลาย จัดเตรียมยาและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ

 

ในฐานะของสมาคมวิชาชีพแพทย์ ที่ต้องมีส่วนทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยตรง เป็นความรับผิดชอบของสมาคมฯ ที่จะต้องจัดเตรียมองค์ความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล พร้อมกันนี้จึงเป็นที่มาของการเผยแพร่ "แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ C0VD-19 ที่มีอาการรุนแรง" ในส่วนของการส่งผ่านข้อกังวลและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อหน่วยงานสูงสุดที่รับผิดชอบ สมาคมฯ ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว

แพทย์ทรวงอก ร่อนจดหมาย ถึงนักรบเสื้อกาวน์ รัฐแก้โควิด-19 ล้าหลังกว่าสถานการณ์จริง

 

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า กลไกของรัฐที่จะตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของประเทศมักจะตามหลัง สถานการณ์จริงอย่างน้อยหนึ่งก้าวเสมอ แต่นั่นไม่ได้ทำให้จิตวิญญาณของพวกเราเหล่าวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง จะยอมจำนนให้กับศัตรูตัวจิ๋วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าโดยง่าย และพวกเราก็จะไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้รับผิดชอบระดับสูง ที่ขาดความเชี่ยวชาญและเข้าใจบริบทการทำงานของพวกเราอย่างถ่องแท้ ได้เวลาแล้วที่พวกเราต้องเตรียมทำศึกแม้จะไม่มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพและแม่ทัพที่เด็ดขาดเข้มแข็ง สิ่งหนึ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยวอุดมการณ์ของพวกเราไว้ได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ คือคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก ผู้ก่อกำเนิดการแพทย์แผนใหม่ในประเทศสยาม "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่ง"

ทั้งนี้ด้านชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่างๆ อาทิเช่น เปิดบริจาคด้วยตัวเองเลย ดีกว่าไปหวังพึ่งหน้าบ่อหน้า หรือแม้แต่เสนอแนะว่า หากขาดเหลือสิ่งใด ให้เปิดช่องทางโดยตรงเพื่อที่จะโอนหรือช่วยเหลือเข้าสถานที่หรือบุคลากรนั้นๆ ไปเลย

แพทย์ทรวงอก ร่อนจดหมาย ถึงนักรบเสื้อกาวน์ รัฐแก้โควิด-19 ล้าหลังกว่าสถานการณ์จริง

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook