โซเชียล Share0 Tweet

ด่วน ตามหา คนไทย 132 คน มีโอกาสเป็น โควิด - 19

00
14 มีนาคม 2563 - 11:00(แก้ไข)
ด่วน ตามหา คนไทย 132 คน มีโอกาสเป็น โควิด - 19

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศ ตามหา 132 คนไทย ที่เข้าร่วม Jhor Qudamak & Ulamak Malaysia 2020 ที่ผ่านมา หลังพบ มีผู้ติดเชื้อโควิด - 19 จากการเข้าร่วมการชุมนุมดังกล่าว

ด่วน ตามหา คนไทย 132 คน มีโอกาสเป็น โควิด - 19

โดยออกมาโพสต์ภาพและข้อความขอความร่วมมือผ่านเฟซบุ๊กว่า

" *ด่วนที่สุด* ขอให้ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์และช่วยกันแจ้งข้อมูลเพื่อติดตามคนไทยที่เข้าร่วม Jhor Qudamak & Ulamak Malaysia 2020 ที่ผ่านมาด้วยประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 2/2563"

ด่วน ตามหา คนไทย 132 คน มีโอกาสเป็น โควิด - 19

Loading...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอเรียนกรณีการเข้าร่วมงาน Jhor Qudamak & Utamak Malaysia 2020 ณ Sri Petaling Mosque กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

จากกรณีที่มีการชุมนุมของผู้เผยแพร่ศาสนา (Jhor Qudamak & Utamak Malaysia 2020) ณ Sri Petaling Mosque กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คน และต่อมาได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 หลังจากเข้าร่วมการชุมนุม ดังกล่าว ทั้งนี้ ปรากฏรายงานข่าวว่ามีคนไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจํานวน 132 คน ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศแจ้งให้คนไทยทั้ง 132 คน ข้างต้นที่อาจยังพํานักอยู่ในมาเลเซีย รวมทั้งผู้ใกล้ชิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น โปรดดําเนินการ ดังนี้

ด่วน ตามหา คนไทย 132 คน มีโอกาสเป็น โควิด - 19

1. พบแพทย์ทันที ณ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด (รายชื่อโรงพยาบาลในมาเลเซียปรากฏ ตามเอกสารแนบ) เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยขอให้แจ้งโรงพยาบาลทราบถึงกิจกรรมที่ได้ทําและประวัติ การพบปะผู้คนอย่างละเอียดเพื่อแพทย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้อง

2. แจ้งศูนย์ Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย โทร. 03 88810200 / 03 88810600 / 03 88810700 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. หรือ สํานักงานสาธารณสุขประจําพื้นที่ (District Health Office) ต่อประวัติกิจกรรมที่ได้ทําและการพบปะผู้คนหลังจากการเข้าร่วมชุมนุมฯ เพื่อติดตามบุคคลผู้ใกล้ชิด (close contact) โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่ตั้งสํานักงานฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ http://www.moh.gov.my/index.php/database stores/store view/5?items=25&page=1

3. งดการออกไปในที่สาธารณะ และกักตัวอยู่ในที่พักจนกว่าจะทราบผลการตรวจสอบเชื้อ COVID-19 และขอให้ดําเนินการตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจําพื้นที่แนะนํา ในกรณีที่อาจต้องมีการกักตัว 14 วัน ณ ที่พัก หรือศูนย์ทางการแพทย์ของมาเลเซีย

4. สําหรับกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่สาย hotline โทร. มือถือ 017 700 4822

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 (นายณรงค์ ศศิธร) เอกอัครราชทูต

ด่วน ตามหา คนไทย 132 คน มีโอกาสเป็น โควิด - 19

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur

Loading...

ข่าวใกล้เคียง


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook