โซเชียล Share0 Tweet

เช็ก ตึงเครียด สั่งปิดประเทศ หลังโควิด-19 ถล่มอย่างหนัก

Shambhala TS
14 มีนาคม 2563 - 18:37(แก้ไข)
เช็ก ตึงเครียด สั่งปิดประเทศ หลังโควิด-19 ถล่มอย่างหนัก

อีกหนึ่งข่าวด่วนที่แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของไวรัสโควิด-19 เมื่อสาธารณรัฐเช็กประกาศปิดประเทศ กักกันเชื้ออย่างเร่งด่วน หลังยอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

เช็ก ตึงเครียด สั่งปิดประเทศ หลังโควิด-19 ถล่มอย่างหนัก
Loading...

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานว่าเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เฟซบุ๊กเพจอย่างเป็นทางการ Royal Thai Embassy, Prague สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้โพสต์รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสาธารณรัฐเช็ก โดยระบุว่า "มาตรการของทางการเช็ก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 UPDATE สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเช็ก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

เช็ก ตึงเครียด สั่งปิดประเทศ หลังโควิด-19 ถล่มอย่างหนัก

1.) ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเช็กรวมทั้งสิ้น 117 คน

2.) เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 มีนาคม 2563 รัฐบาลเช็กประกาศมาตรการดังนี้ (1) ห้ามชาวเช็กและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวรและชั่วคราวเดินทางออกนอกประเทศ ตั้งแต่ช่วงเวลา 00.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2563 (คืนวันที่ 15 มีนาคม 2563) (ยกเว้นนักท่องเที่ยว) (2) ห้ามชาวต่างชาติทุกประเทศเดินทางเข้าเช็กตั้งแต่เวลา 00.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2563 (คืนวันที่ 15 มีนาคม 2563) ยกเว้นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวรและชั่วคราว และ (3) ให้ผู้เดินทางกลับจาก 15 ประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องกักตัวเองโดยไม่มีข้อยกเว้น"

เช็ก ตึงเครียด สั่งปิดประเทศ หลังโควิด-19 ถล่มอย่างหนัก

"3.) รัฐบาลเช็กระงับการให้บริการของรถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเรือไปยังประเทศใกล้เคียง รวมทั้งลดจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการ 4.) ให้สถานเอกอัครราชทูตเช็กทุกแห่งในต่างประเทศระงับการรับคำร้องของชาวต่างชาติในการขอรับตรวจลงตราแบบเช็งเก้น ระยะยาว และถาวร เป็นการชั่วคราว"

เช็ก ตึงเครียด สั่งปิดประเทศ หลังโควิด-19 ถล่มอย่างหนัก

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: คมชัดลึกRoyal Thai Embassy, Prague สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook