โซเชียล Share0 Tweet

ด่วน มหาดไทย ออกหนังสือถึง ทุกจังหวัด กรณี โควิด - 19 ระบาด

00
15 มีนาคม 2563 - 12:32(แก้ไข)
ด่วน มหาดไทย ออกหนังสือถึง ทุกจังหวัด กรณี โควิด - 19 ระบาด

ความคืบหน้าล่าสุด ของการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด - 19 ในประเทศไทย ล่าสุด นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด 

ด่วน มหาดไทย ออกหนังสือถึง ทุกจังหวัด กรณี โควิด - 19 ระบาด
Loading...

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) โดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสริ์ต และการจัดมหรสพ

ด่วน มหาดไทย ออกหนังสือถึง ทุกจังหวัด กรณี โควิด - 19 ระบาด

เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ด่วน มหาดไทย ออกหนังสือถึง ทุกจังหวัด กรณี โควิด - 19 ระบาด
ด่วน มหาดไทย ออกหนังสือถึง ทุกจังหวัด กรณี โควิด - 19 ระบาด
ด่วน มหาดไทย ออกหนังสือถึง ทุกจังหวัด กรณี โควิด - 19 ระบาด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงมหาดไทย


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook