โซเชียล Share0 Tweet

อนุมัติแล้ว สั่งปิด 14 วัน สถานบันเทิง ร้านนวด โรงหนัง สู้โควิด

Salvation
17 มีนาคม 2563 - 16:45(แก้ไข)
อนุมัติแล้ว สั่งปิด 14 วัน สถานบันเทิง ร้านนวด โรงหนัง สู้โควิด

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบมากมาย และมีหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละประเทศก็มีมาตรการในการจัดการที่แตกต่างกัน 

อนุมัติแล้ว สั่งปิด 14 วัน สถานบันเทิง ร้านนวด โรงหนัง สู้โควิด

ล่าสุดทาง Workpoint News ได้เสนอข้อมูลดังนี้

วันที่ 17 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐ มนตรี (ครม.) ว่าจากข้อเสนอของศูนย์บริหา รสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการพิจารณาใน ครม. วันนี้

สำหรับประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วย

- ไม่มีการปิดเมืองหรือปิดประเทศ แต่ได้เพิ่มมาตรการ

ป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื ้อเข้าสู่ประเทศไทย คือ ผู้มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องมีใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 3 วัน, ทำประกันสุขภาพ และยินยอมให้ใช้แอปพลิเคชัน ติดตาม

- ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจเดินทางไปต่างประเทศ และเตือนประชาชนให้งดเว้นเด ินทางไปต่างประเทศ

ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต ่อการแพร่ระบาดของโรคที่เพิ ่มขึ้น

- โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา ให้ปิดชั่วคราว ตั้งแต่พุธที่ 18 มี.ค. เป็นเวลา 2 สัปดาห์

- สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย

- ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ โรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์) ในพื้นที่ กทม.และปริมมณฑล ปิดชั่วคราว 14 วัน

- สถานที่อื่นๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอขึ้นมาอีกครั้ง

งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนม าก เช่น คอนเสิร์ต การจัดแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแ ละคณะกรรมการโรคติดต่อของจั งหวัดพิจารณา

เพิ่มมาตรการป้องกันสถานที่ ที่ยังต้องเปิดอยู่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ

ร้านค้า ร้านอาหาร ต้องมีมาตรการทำความสะอาดพื ้นที่ผิวสัมผัส ลดความแออัด

งดวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยจะชดเชยให้ในวันที่เหมาะ สม

นายกรัฐมนตรี ตอบคำถามเรื่อง กรณีที่มีผู้จองตั๋วกลับบ้า นช่วงสงกรานต์ไว้แล้วด้วยว่ า ได้ปรึกษากระทรวงคมนาคมแล้ว เรื่องการจองตั๋ว ให้คืนหรือเลื่อนได้โดยไม่ม ีค่าธรรมเนียม ส่วนการปิดสถานบันเทิง กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรกา รช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ครม.วันนี้ รัฐมนตรีทุกคนสวมหน้ากากอนา มัย และจัดที่นั่งของแต่ละคนให้ นั่งห่างกัน

ต่อมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข แถลงเพิ่มเติมว่า สนามมวย สนามม้า ให้หยุดทั้งประเทศไม่ใช่เฉพ าะ กทม.และปริมณฑล ส่วน ผับ สถานบันเทิง ในจังหวัดอื่น อาจจะมีคำสั่งหยุดเพิ่มเติมได้

อนุมัติแล้ว สั่งปิด 14 วัน สถานบันเทิง ร้านนวด โรงหนัง สู้โควิด
อนุมัติแล้ว สั่งปิด 14 วัน สถานบันเทิง ร้านนวด โรงหนัง สู้โควิด
อนุมัติแล้ว สั่งปิด 14 วัน สถานบันเทิง ร้านนวด โรงหนัง สู้โควิด

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpoint News


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook