โซเชียล Share0 Tweet

คุณหญิงสุดารัตน์ เร่งรัฐบาลปิดประเทศ ยุติการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด

Salvation
18 มีนาคม 2563 - 14:15(แก้ไข)
คุณหญิงสุดารัตน์ เร่งรัฐบาลปิดประเทศ ยุติการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ หลาย ๆ ประเทศก็ต่างมีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมสถานการณ์

ล่าสุด คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ได้มีการเผยข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ค ซึ่งเป็นการเร่งรัดให้รัฐบาล ยกระดับมาตรการของรัฐบาล ยุติการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด พร้อมกับเสนอให้ปิดประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยกระดับมาตรการของรัฐบาล ยุติการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด

“เปิดปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วประเทศ - ระงับการเพิ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าประเทศจากทุกช่องทาง”

ปฏิบัติการนี้เป็นเหมือนยาแรงที่จะแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เพื่อให้ “คนไทยปลอดภัย-เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็ว”

เพราะยิ่งค้นหาจำนวนผู้ติดเชื้อได้รวดเร็ว และมากเท่าไหร่ ยิ่งสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เร็วเท่านั้น เสนอให้นายกรัฐมนตรีทำทันที เพื่อคนไทยปลอดภัย-เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็ว

นาทีนี้ หนทางที่จะทำให้ประเทศไทย “ชนะ” ได้อย่างแท้จริง คือกุมหัวใจของการควบคุมโรคระบาดให้ได้ นั่นคือ “การค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้เร็ว และได้มากที่สุด”

ดิฉันขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดอย่างเร่งด่วนคือ

1) ประกาศเปิด “ปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วประเทศ” เป็นการเร่งด่วน

โดยลงมือทำทันที แบบปูพรมพร้อมกันทั้งประเทศ โดยใช้กลไกของสาธารณสุข ที่มีโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม. อยู่ทั่วประเทศ และใช้กลไกของมหาดไทย และ กทม.ร่วมสนับสนุน ทำ 3 รอบ ให้จบภายใน 3 สัปดาห์ เพื่อจบปัญหาการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุด

หัวใจของปฏิบัติการอยู่ที่การค้นหาผู้ที่มีอาการเสี่ยงทั้งหมด เช่น ไอ จาม เจ็บคอ มีไข้ หรือสัมผัสกับผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพราะยิ่งค้นหาจำนวนผู้ติดเชื้อได้มากเท่าไหร่ ยิ่งสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เร็วเท่านั้น

ทั้งนี้ ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่า ในระหว่าง “ปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วประเทศ” จำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะพุ่งสูงขึ้น แต่ประชาชนไม่ต้องตกใจ เพราะถ้าเราพบผู้ติดเชื้อได้มากเและรวดเร็ว จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ปลอดภัยมากขึ้น และจะส่งผลต่อเศรษฐกิจให้ฟื้นเร็วขึ้น

“จบเร็ว คนไทยปลอดภัย เศรษฐกิจฟื้นเร็ว”

2) ระงับการเพิ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าประเทศ

โดยขอเสนอมาตรการขั้นเด็ดขาดให้นายกรัฐมนตรีเลือก 2 มาตรการคือ

A. ประกาศปิดประเทศ (Lockdown) ไม่รับผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3 สัปดาห์

หรือ

B. ประกาศให้ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องถูกกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน อย่างเคร่งครัด ตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรค

โดยรัฐบาลประสานเช่าโรงแรมต่าง ๆ ที่ขณะนี้มีผู้เข้าพักน้อยอยู่แล้ว เป็นที่พักระหว่างการเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และรัฐส่งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามคำประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคระบาด

และเพื่อให้ทั้ง 2 มาตรการ สามารถปฏิบัติได้สำเร็จบนพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของ “นักรบ Covid-19 ด่านหน้า” คือ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข เป็นลำดับแรก

รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณให้ทุกโรงพยาบาล เพื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองของบุคลากรให้พร้อมเพรียง อย่าให้เป็นปัญหาขาดแคลน อย่างหน้ากากอนามัยอีก และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรซึ่งถือเป็น “นักรบ COVID-19 ด่านหน้า” รัฐบาลต้องจ่ายเบี้ยความเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคน

และที่สำคัญคือรัฐบาลต้องจัดอุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้เพียงพอรองรับการรักษาผู้ป่วยที่จะมีมากขึ้น

3. ต้องปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้อง มี Single command ให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละด้านชัดเจน ทั้งด้าน

- ด้านการแพทย์

- ด้านการควบคุมป้องกัน

- ด้านอุปกรณ์ + เวชภัณฑ์

- ด้านเศรษฐกิจ

- ด้านการสื่อสาร

ปฏิบัติการเร่งด่วนทั้งหมดนี้

#ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ

“จบเร็ว คนไทยปลอดภัย เศรษฐกิจฟื้นเร็ว”

จึงจะเป็น “ชัยชนะ” ที่แท้จริงของคนไทย และประเทศไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ เร่งรัฐบาลปิดประเทศ ยุติการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
คุณหญิงสุดารัตน์ เร่งรัฐบาลปิดประเทศ ยุติการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
คุณหญิงสุดารัตน์ เร่งรัฐบาลปิดประเทศ ยุติการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
คุณหญิงสุดารัตน์ เร่งรัฐบาลปิดประเทศ ยุติการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook