โซเชียล Share0 Tweet

กรมควบคุมโรค เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด

Chloe J
22 มีนาคม 2563 - 15:43(แก้ไข)
กรมควบคุมโรค เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 เลวร้ายลงเรื่อยๆ รัฐบาลจึงมีมาตรการ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ และล่าสุด ทางกรมควบคุมโรค ได้เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด

กรมควบคุมโรค เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด
Loading...

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผย 8 วิธี หนี โควิด หรือวิธีการป้องกันการติดเชื้อ และ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1.ห้ามไปสถานบันเทิง โรงเรียน โรงภาพยนตร์ กิจกรรมกีฬา หรือพื้นที่แออัดต่างๆ

2.ห้ามกอด หรือ จูบ ควรเปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงสายสัมพันธ์

3.หลีกเลี่ยงการไปในห้องที่แออัด เช่น ห้องประชุม ชุมนุมขนาดใหญ่

4.หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนเยอะ มากกว่า 50 คนขึ้นไป และใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า เพื่อป้องกัน

กรมควบคุมโรค เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด

5.ระวัง การใช้สิ่งของสาธารณะ และของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ราวบันได ลูกบิด รีโมทคอนโทรล ปุ่ดกดลิฟต์

6.หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน ในสถานที่ที่มีคนเยอะ เช่น รถสาธารณะ ร้านสะดวกซื้อ เปลี่ยนเวลา ให้ห่างจากชั่วโมงเร่งด่วน 

7.ควรอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือ 1 ช่วงแขน เพื่อลดโอกาสการรับ และแพร่กระจายเชื้อโรค

8.ควรอยู่บ้านให้มากที่สุด โอกาสติดโรคน้อยลง เมื่อไม่ออกไปข้างนอก

กรมควบคุมโรค เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด
กรมควบคุมโรค เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด
กรมควบคุมโรค เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด
กรมควบคุมโรค เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด
กรมควบคุมโรค เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด
Loading...
กรมควบคุมโรค เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด
กรมควบคุมโรค เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด
กรมควบคุมโรค เผย 8 วิธี ป้องกันการติดเชื้อ โควิด

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook