โซเชียล Share0 Tweet

กรมควบคุมโรคเผย 8 วิธี ดูแลผู้สูงอายุ - เสี่ยงติด โควิด มากที่สุด

Chloe J
24 มีนาคม 2563 - 11:44(แก้ไข)
กรมควบคุมโรคเผย 8 วิธี ดูแลผู้สูงอายุ - เสี่ยงติด โควิด มากที่สุด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 แย่ลงอย่างต่อเนื่อง มียอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากขึ้น ไทยหวั่นสถานการณ์เลวร้ายเทียบ อิตาลี

กรมควบคุมโรคเผย 8 วิธี ดูแลผู้สูงอายุ - เสี่ยงติด โควิด มากที่สุด

ล่าสุด ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยว่าผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น เพื่อสังเกตอาการของตนเอง อย่างน้อย 14 วัน

กรมควบคุมโรคเผย 8 วิธี ดูแลผู้สูงอายุ - เสี่ยงติด โควิด มากที่สุด

จากสถิติพี่ 2562 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ มากกว่า 11 ล้านคน  50% มีโรคเรื้อรัง และโรคประจำตัว เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สุด และหากติดเชื้อ อาการอาจรุนแรงถึงชีวิตได้

กรมควบคุมโรคเผย 8 วิธี ดูแลผู้สูงอายุ - เสี่ยงติด โควิด มากที่สุด

8 ข้อปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ ปลอดภัยจากโควิดได้เบื้องต้น

1. อธิบายให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและความรุนแรงของการติดเชื้อ

2.ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หากไม่จำเป็น

3.กินร้อน แยกจาน และช้อนส้อมส่วนตัว

4.หมั่นทำความสะอาดบ้านและข้าวของ

กรมควบคุมโรคเผย 8 วิธี ดูแลผู้สูงอายุ - เสี่ยงติด โควิด มากที่สุด

5.จัดหาน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%

6.เมื่อกลับบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ สระผม ก่อนพบผู้สูงอายุ

7.หากมีการสัมผัสบุคคล หรือไปสถานที่เสี่ยง ให้เลี่ยงการพบผู้สูงอายุ

8.หากมีอาการเสี่ยง ให้ใส่หน้ากากอนามัย และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขในพื้นที่ทันที

กรมควบคุมโรคเผย 8 วิธี ดูแลผู้สูงอายุ - เสี่ยงติด โควิด มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ในทุกช่วงวัย ควรดูแลตัวเองและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19

กรมควบคุมโรคเผย 8 วิธี ดูแลผู้สูงอายุ - เสี่ยงติด โควิด มากที่สุด

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook