โซเชียล Share0 Tweet

มหิดล ออกประกาศเรื่องตรวจโควิด แจ้งรับตรวจวันละ 2 รอบ

SJH Jarm
7 เมษายน 2563 - 16:35(แก้ไข)
มหิดล ออกประกาศเรื่องตรวจโควิด แจ้งรับตรวจวันละ 2 รอบ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเหล่าประชาชนผู้ที่รู้สึกว่ามีอาการป่วยแบบชนิดสุ่มเสี่ยงและคาดว่าตัวเองจะติดไวรัสโควิด-19 ให้ได้ไปตรวจกันที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

มหิดล ออกประกาศเรื่องตรวจโควิด แจ้งรับตรวจวันละ 2 รอบ

การเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2)  ให้แก่ “ห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลต่าง ๆ” ด้วยเทคนิค Real - Time RT-PCR โดยห้องปฎิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (Tropical Medicine Diagnostic Reference laboratory) หรือ TMDR ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  เป็นเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว

มหิดล ออกประกาศเรื่องตรวจโควิด แจ้งรับตรวจวันละ 2 รอบ

ซึ่งจะให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกวัน ๆ ละ 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้าต้องส่งตัวอย่างก่อนเวลา 10.00 น. และรอบบ่ายส่งตัวอย่างก่อนเวลา 15.00 น.  โดยผลการตรวจจะแจ้งกลับไปยังสถานพยาบาลที่มาใช้บริการภายใน 24 ชั่วโมง  ค่าบริการตรวจราคา 3,000 บาท/ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ รศ.ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  โทร 099 2619545  หรือ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน โทร 0 2306 9100 – 9 ต่อ 3082      

มหิดล ออกประกาศเรื่องตรวจโควิด แจ้งรับตรวจวันละ 2 รอบ

สำหรับประชาชนทั่วไปหากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการไข้ สามารถมาพบแพทย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  ส่วนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้แก่ประชาชนนั้น จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ ซึ่งหากแพทย์มีความเห็นว่าเข้าข่ายต้องสงสัย จะต้องให้ตรวจ COVID-19 กรณีนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่าย  แต่หากอาการไม่เข้าข่ายต้องสงสัยติดCOVID-19 จะไม่ได้รับการตรวจหา COVID-19  ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ จะเสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา  สอบถามรายละเอียดด้านการรักษาพยาบาล โทร 02 306 9199 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

มหิดล ออกประกาศเรื่องตรวจโควิด แจ้งรับตรวจวันละ 2 รอบ
มหิดล ออกประกาศเรื่องตรวจโควิด แจ้งรับตรวจวันละ 2 รอบ
มหิดล ออกประกาศเรื่องตรวจโควิด แจ้งรับตรวจวันละ 2 รอบ
มหิดล ออกประกาศเรื่องตรวจโควิด แจ้งรับตรวจวันละ 2 รอบ
มหิดล ออกประกาศเรื่องตรวจโควิด แจ้งรับตรวจวันละ 2 รอบ
มหิดล ออกประกาศเรื่องตรวจโควิด แจ้งรับตรวจวันละ 2 รอบ

ข้อมูลจาก : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook