โซเชียล Share0 Tweet

รัฐบาลเล็งมาตรการแจกเงินให้เกษตรกรเบื้องต้น 8-9 ล้านครัวเรือน

Salvation
8 เมษายน 2563 - 21:46(แก้ไข)
รัฐบาลเล็งมาตรการแจกเงินให้เกษตรกรเบื้องต้น 8-9 ล้านครัวเรือน

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านรายได้ของในแต่ละอาชีพ ล่าสุดรัฐบาลเล็งมาตรการแจกเงินให้เกษตรกร 8-9 ล้านครัวเรือน  เพื่อเยียวยาต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

รัฐบาลเล็งมาตรการแจกเงินให้เกษตรกรเบื้องต้น 8-9 ล้านครัวเรือน

โดยทางเพจ Workpoint News ได้เผยข้อมูลว่า 

วันนี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคล ัง ให้สัมภาษณ์ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand กรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้อ อก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคล ังกู้เงิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท โดยในส่วนการให้ความช่วยเหล ือ #กลุ่มเกษตรกร นั้น มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นกา รจ่ายเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร ของเกษตรกร เหมือนการช่วยเหลือ กลุ่มลูกจ้าง แรงงาน และอาชีพอิสระ ที่รัฐบาลจ่ายเงินให้เดือนล ะ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน

นายอุตตม กล่าวว่า ขณะนี้กำลังลงรายละเอียด เบื้องต้นรัฐบาลจะจ่ายเงินใ ห้กลุ่มเกษตรกรประมาณ 6 เดือน เช่นเดียวกัน แต่จำนวนเงินไม่เท่ากัน เพราะกลุ่มเกษตรกรจะดูแลเป็ นรายครัวเรือนตามข้อมูลกระท รวงเกษตรและสหกรณ์, ธ.ก.ส. โดยจะดูแลเกษตรกรที่ขึ้นทะเ บียนไว้กับ

กระทรวงเกษตรฯ แต่กำลังดูแนวทางให้ครอบคลุ มที่สุด ทั้งในแง่ปัจจัยการผลิต ค่าครองชีพ การช่วยเหลือจะควบคู่กับผลก ระทบภัยแล้งด้วย

สำหรับตัวเลขในส่วนกลุ่มเกษ ตรกรที่จะได้รับสิทธิ์ เบื้องต้นประมาณ 8-9 ล้านครัวเรือน ส่วนจะเป็นตัวเลขครัวละเรือ นละ 30,000 บาทต่อเดือนหรือไม่ นายอุตตม กล่าวว่า กำลังดูความเหมาะสม

รัฐบาลเล็งมาตรการแจกเงินให้เกษตรกรเบื้องต้น 8-9 ล้านครัวเรือน
รัฐบาลเล็งมาตรการแจกเงินให้เกษตรกรเบื้องต้น 8-9 ล้านครัวเรือน
รัฐบาลเล็งมาตรการแจกเงินให้เกษตรกรเบื้องต้น 8-9 ล้านครัวเรือน
รัฐบาลเล็งมาตรการแจกเงินให้เกษตรกรเบื้องต้น 8-9 ล้านครัวเรือน
รัฐบาลเล็งมาตรการแจกเงินให้เกษตรกรเบื้องต้น 8-9 ล้านครัวเรือน

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpoint News


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook