โซเชียล Share0 Tweet

อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

Minime
9 เมษายน 2563 - 12:02(แก้ไข)
อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

สืบเนื่องจากประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน ทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยนั้นต่างกังวลถึงค่าใช้จ่ายการตรวจหาเชื้อ

อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

 

แต่ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ เพราะถ้าคุณเข้าเกณฑ์เสี่ยงเหล่านี้ ก็สามารถตรวจหาเชื้อได้ฟรีเลย โดยล่าสุด สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานว่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เมื่อวานนี้ (8 เม.ย.) พูดถึงกรณีการขยายกลุ่มตรวจสำหรับผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งหากเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คุณหมอบอกว่าสามารถเข้ามาตรวจได้เลยแบบฟรีๆ  

อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

 

กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

อาการและอาการแสดง : อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก

ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปยัง มาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบินทุกช่องทางระหว่างประเทศ

อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

 

กรณี 2 การเฝ้าระวังในสถานพยาบาล แบ่งเป็น

2.1 ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ : มีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีประวัติไข้ ร่วมกับ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง : การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง

1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

2. ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก

3. ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ

4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

 

2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ มีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1. หาสาเหตุไม่ได้ หรือ รักษาแล้วไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง

2. มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้

อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

 

กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังในบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

อาการและอาการแสดง : อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีประวัติไข้ หรือ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือปอดอักเสบ

ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง : ทุกรายที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย / ผู้สงสัยว่าป่วย

อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

 

กรณีที่ 4 การเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน

อาการและอาการแสดง : กลุ่มก้อน (Cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่ผลตรวจ rapid test ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ผลลบจากทุกรายที่มีการส่งตรวจ

ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง : กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก ใช้เกณฑ์ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้นๆ)

กรณีในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน โดยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา

อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี
อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี
อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี
อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี
อัปเดต กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก komchadluek ejan pixabay 


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook