โซเชียล Share0 Tweet

จุฬาฯ ยังระอุ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายที่ 4 มีประวัติกลับจากสเปน

Clover Jarm
9 เมษายน 2563 - 12:44(แก้ไข)
จุฬาฯ ยังระอุ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายที่ 4 มีประวัติกลับจากสเปน

ศูนย์โควิด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากสเปน กำลังติดตามผู้ใกล้ชิดมาประเมินความเสี่ยง

จุฬาฯ ยังระอุ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายที่ 4 มีประวัติกลับจากสเปน

 

วันที่ 5 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์ ตร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิหยาลัย ได้แจ้งมาทีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ว่ามีนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตของคณะนิเทศศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 คน หลังจากที่เดินทางกลับจากราชอาณาจักรสเปน ได้รับการตรวจคัดกรองโรด COVD-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นิสิตที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องรายงานตัวและเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย

จุฬาฯ ยังระอุ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายที่ 4 มีประวัติกลับจากสเปน

 

ซึ่งกรณีนี้ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ว่าผลการทดสอบการติดเชื้อจากสารคัดหลั่งในโพรงจมูกและคอหอย (PCR) เป็นผลบวก ขณะนี้นิสิตคนดังกล่าวอยู่ในความดูแลของแพทย์ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นับว่านิสิตที่ติดเชื้อคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อรายที่สี่ของจุฬาฯ

จุฬาฯ ยังระอุ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายที่ 4 มีประวัติกลับจากสเปน

 

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนิสิตคนดังกล่าวเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำต่อไป

จุฬาฯ ยังระอุ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายที่ 4 มีประวัติกลับจากสเปน

 

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

จุฬาฯ ยังระอุ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายที่ 4 มีประวัติกลับจากสเปน

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook