โซเชียล Share0 Tweet

เปิดจำนวนเงินรัฐบาลจ่ายให้ หากบุคลากรสาธารณสุขติดโควิด-19 จากการรักษาผู้ป่วย

Clover Jarm
9 เมษายน 2563 - 14:43(แก้ไข)
เปิดจำนวนเงินรัฐบาลจ่ายให้ หากบุคลากรสาธารณสุขติดโควิด-19 จากการรักษาผู้ป่วย

เพจกระทรวงสาธารณสุข เผยรัฐบาลไทย ไม่ทอดทิ้งบุคลากรทางการแพทย์ หากได้รับผลกระทบจากการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 

เปิดจำนวนเงินรัฐบาลจ่ายให้ หากบุคลากรสาธารณสุขติดโควิด-19 จากการรักษาผู้ป่วย

วันนี้ (9 เม.ย.) เพจกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยข้อมูลเรื่องการเยียวยาและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ ที่เข้ารับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไว้ว่า รัฐบาลพร้อมดูแลหากบุคลากรสาธารณสุขติดโควิด-19 จากการรักษาผู้ป่วย

- กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 480,000 - 800,000 บาท

- กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 200,000 - 480,000 บาท

- กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 200,000 บาท

เปิดจำนวนเงินรัฐบาลจ่ายให้ หากบุคลากรสาธารณสุขติดโควิด-19 จากการรักษาผู้ป่วย

 

สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ หรือหน่วยบริการที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย ซึ่งในแต่ละสำนักงานสาขาเขตพื้นที่จะมีอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

เปิดจำนวนเงินรัฐบาลจ่ายให้ หากบุคลากรสาธารณสุขติดโควิด-19 จากการรักษาผู้ป่วย
เปิดจำนวนเงินรัฐบาลจ่ายให้ หากบุคลากรสาธารณสุขติดโควิด-19 จากการรักษาผู้ป่วย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

กระทรวงสาธารณสุข


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook