โซเชียล Share0 Tweet

นครศรีฯ 16 เมษายนนี้ อนุญาตให้ร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดบริการได้

Salvation
10 เมษายน 2563 - 17:50(แก้ไข)
นครศรีฯ 16 เมษายนนี้  อนุญาตให้ร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดบริการได้

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ร้านตัดผมและร้านเสริมสวยต้องปิดตัวลง แต่ล่าสุดมีข่าวดีสำหรับชาวนครศรธรรมราชแล้ว โดบเมื่อไม่นานมานี้ทาง komchadluek.net ได้เผยข้อมูลว่า    (9 เม.ย.) นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1227  /2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ปิดห้างเทสโก้โลตัส สาขานครศรีธรรมราช เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เว้นแต่ ในส่วนที่เป็นแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต  แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต สถาบันการเงิน ธนาคาร  และศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสาร ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

นครศรีฯ 16 เมษายนนี้  อนุญาตให้ร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดบริการได้

 

                   และในคำสั่งเดียวกันนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติให้เปิดร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม และสถานเสริมความงาม ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว หลังจากถูกประกาศให้ปิดชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยกำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการปฏิบัติดังนี้ จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมของผู้รับบริการ (Social Distancing) อย่างน้อย  2 เมตร  ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อนให้บริการผู้มารับบริการรายต่อไป  ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล หรือที่ล้างมือด้วยสบู่ ก่อนและหลังการรับบริการ

นครศรีฯ 16 เมษายนนี้  อนุญาตให้ร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดบริการได้
นครศรีฯ 16 เมษายนนี้  อนุญาตให้ร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดบริการได้
นครศรีฯ 16 เมษายนนี้  อนุญาตให้ร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดบริการได้

 

      ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังนิ่งอยู่ที่ 6 คน รักษาหายกับบ้านแล้ว 4 คนเหลือรักษาตัวที่ รพ.แค่ 2 คน นับเป็นการร่มแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม จนหลายคนหลายฝ่ายต่างยอมรับและชื่นชมยกย่องเป็น “นครศรีธรรมราโมเดล”ไปโดยปริยาย.

นครศรีฯ 16 เมษายนนี้  อนุญาตให้ร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดบริการได้

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก komchadluek.net


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook