โซเชียล Share0 Tweet

คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย

Minime
6 พฤษภาคม 2563 - 10:39(แก้ไข)
คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย

สืบเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ทุกคน คนละ 100,000 เยน หรือราว 30,000 บาท 

คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย

 

ซึ่งมาตรการนี้จะแจกเงินประชาชนทุกคนรวมทั้งชาวต่างชาติที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก็ได้เผยรายละเอียดการขอรับเงินเยียวยา 100,000 เยน สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย
คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย

 

1.ผู้เข้าข่าย

- ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนสำมะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย

 

2.ยื่นคำขอได้เมื่อไหร่ ?

- วันเริ่มรับคำขอวันแรก จะถูกกำหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และจะส่งเอกสารคำขอให้ทางไปรษณีย์ให้โดยเร็วที่สุด ขอให้ยื่นคำขอภายในสามเดือนนับจากวันเริ่มรับคำขอวันแรก

คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย

 

3.จะยื่นคำขอได้อย่างไร ?

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเอกสารคำขอที่ระบุชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของท่านไปให้ทางไปรษณีย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอความกรุณายื่นคำขอทางไปรษณีย์หรือออนไลน์

คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย

 

ทั้งนี้ จะมีการจ่ายให้เป็นรายครัวเรือน โดยการโอนเข้าบัญชีที่ได้รับแจ้งมาไว้ และสำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร กรุณาจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น แล้วมาที่เคาน์เตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำการจ่ายให้ที่เคาน์เตอร์ที่ยื่นเรื่อง

คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย
คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย
คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย
คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย
คนไทยในญี่ปุ่นเฮ เปิดขั้นตอนรับเงินเยียวยาโควิด 1 แสนเยน ทำได้รับเงินเลย

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก ejan pixabay 


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook