โซเชียล Share0 Tweet

มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน

Minime
6 พฤษภาคม 2563 - 13:10(แก้ไข)
มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของประชาชนเลยทีเดียว หลังจากทางรัฐได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อเยียวยาประชาชนจากพิษโควิด-19

มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน

 

โดยล่าสุด กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นให้ความสำคัญในการ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน”

มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน
มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน
มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน

 

ซึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมของการประปานครหลวง (กปน.) ได้แก่

1. ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก 3 เดือนทุกครัวเรือน

2. ลดค่าน้ำประปา 20% 3 เดือน สำหรับผู้ใช้น้ำเกิน 10 คิว/เดือน

3. ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 6 เดือน (กิจการโรงแรมและที่พักอาศัย)

4. คืนเงินประกันการใช้น้ำทุกราย : ประเภทบ้านพักอาศัย (R1) และกิจการ ธุรกิจ(R2) เริ่มลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 63

5. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือนถึง 30 กันยายน 63

6. ขยายเวลางดเก็บค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำ 3 เดือน จนถึง 30 มิถุนายน 63 ทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส / Tesco Lotus/ Big C และ CenPay

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center โทร. 1125

มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน
มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน
มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน

 

ส่วนมาตรการช่วยเหลือประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้แก่

1. ลดค่าน้ำทุกประเภท 20% ยกเว้นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดค่าน้ำ 3% (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 63

2. ผ่อนชำระค่าน้ำประปา (ไม่เกิน 6 เดือน) ผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรม /กิจการให้เช่าพักอาศัย (ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ T33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย

3. คืนเงินประกันการใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ยื่นขอตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่ 15 เมษายน 63

4. ฟรีค่าธรรมเนียม 3 เดือนเมื่อจ่ายค่าน้ำที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-11 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 30 มิถุนายน 63 และ Tesco Lotus / Big C ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 63

5. ขยายเวลาจ่ายค่าน้ำผ่านตัวแทนจาก 10 วันเป็น 20 วันเป็นเวลา 3 เดือน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน
มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน
มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน
มท. เผยมาตรการช่วยปชช. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก komchadluek workpointnews pixabay 


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook