โซเชียล Share0 Tweet

ไทยทำได้ ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในหนู ได้ผลน่าพอใจ

Clover Jarm
6 พฤษภาคม 2563 - 18:17(แก้ไข)
ไทยทำได้ ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในหนู ได้ผลน่าพอใจ

6 พฤษภาคม 2563 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อัปเดตข่าวดี หลังแถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รายงานการทดลองฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหนู ได้ผลที่ดี ถือว่าอีกก้าวของไทย ราวกับเห็นแสงปลายอุโมงค์

ไทยทำได้ ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในหนู ได้ผลน่าพอใจ

 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยถึงการทดลองดังหล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ไทย ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงโรงพยาบาลจุฬาฯ ศิริราชพยาบาล รามาธิบดี และอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค

ไทยทำได้ ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในหนู ได้ผลน่าพอใจ

 

“ที่เราดำเนินการร่วมกันระหว่าง จุฬาฯ และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมคณะของ ศ.นพเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ได้พัฒนาวัคซีนต้นแบบที่เรียกว่า DNA วัคซีน ได้มีการทดสอบในสัตว์ทดลอง คือ หนู ด้วยวิธีการฉีดวัคซีนต้นแบบเข้าไปในตัวหนู จากนั้นก็เอาเลือดของหนูมาตรวจ เพื่อตรวจสอบว่ามีภูมิคุ้มกัน หรือเกิด Antibody (แอนติบอดี้) ขึ้นหรือไม่ 

ไทยทำได้ ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในหนู ได้ผลน่าพอใจ
ไทยทำได้ ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในหนู ได้ผลน่าพอใจ
ไทยทำได้ ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในหนู ได้ผลน่าพอใจ

 

ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า หนูที่ได้รับการทดลองฉีดวัคซีนต้นแบบของทางจุฬาฯ ที่พัฒนาขึ้น มีแอนติบอดี้ขึ้นค่อนข้างดีเป็นที่น่าพอใจ หลังจากนี้จะได้มีการทดสอบวัคซีนดังกล่าวในหลายๆ รูปแบบ ทั้งในสัตว์ทดลอง และเอาเลือดมาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าแอนติบอดี้ที่ขึ้นมีประสิทธิภาพและได้ขนาดรูปแบบที่เหมาะสม 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

อีจัน


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook