โซเชียล Share0 Tweet

คอดื่มยิ้มร่า จ.ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิดให้จำหน่ายเหล้า - เบียร์ แต่มีกฎเหล็กต้องทำตาม

Clover Jarm
7 พฤษภาคม 2563 - 10:02(แก้ไข)
คอดื่มยิ้มร่า จ.ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิดให้จำหน่ายเหล้า - เบียร์ แต่มีกฎเหล็กต้องทำตาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผ่อนปรนเปิดให้จำหน่ายสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดได้แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ 7 พ.ค. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คอดื่มยิ้มร่า จ.ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิดให้จำหน่ายเหล้า - เบียร์ แต่มีกฎเหล็กต้องทำตาม

วานนี้ 6 พ.ค. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี เผยคำสั่งผ่อนปรนไว้ว่า 

อธิบายความจากประกาศจังหวัดปทุมธานี ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คอดื่มยิ้มร่า จ.ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิดให้จำหน่ายเหล้า - เบียร์ แต่มีกฎเหล็กต้องทำตาม

 

1. ให้ปิดสถานที่ตาม (1) ถึง (26)

คอดื่มยิ้มร่า จ.ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิดให้จำหน่ายเหล้า - เบียร์ แต่มีกฎเหล็กต้องทำตาม

 

2. เคอร์ฟิว ให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ฉบับที่ 5 คือห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่ 22.00 - 04.00 น.

คอดื่มยิ้มร่า จ.ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิดให้จำหน่ายเหล้า - เบียร์ แต่มีกฎเหล็กต้องทำตาม

 

3. สถานที่ที่ไม่มีในประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ฉบับที่ 6 และให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการแนะนำอย่างเคร่งครัด

คอดื่มยิ้มร่า จ.ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิดให้จำหน่ายเหล้า - เบียร์ แต่มีกฎเหล็กต้องทำตาม

 

4. ผ่อนปรน อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่ม สุรา เหล้า เบียร์ แอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามดื่มในร้าน , สามารถให้บริการด้านการดูแล อาบน้ำ ตัดขนสัตว์ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด

คอดื่มยิ้มร่า จ.ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิดให้จำหน่ายเหล้า - เบียร์ แต่มีกฎเหล็กต้องทำตาม
คอดื่มยิ้มร่า จ.ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิดให้จำหน่ายเหล้า - เบียร์ แต่มีกฎเหล็กต้องทำตาม
คอดื่มยิ้มร่า จ.ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิดให้จำหน่ายเหล้า - เบียร์ แต่มีกฎเหล็กต้องทำตาม
คอดื่มยิ้มร่า จ.ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิดให้จำหน่ายเหล้า - เบียร์ แต่มีกฎเหล็กต้องทำตาม
คอดื่มยิ้มร่า จ.ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิดให้จำหน่ายเหล้า - เบียร์ แต่มีกฎเหล็กต้องทำตาม

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook