โซเชียล Share0 Tweet

สพฐ. เคาะแล้ว ทุกโรงเรียน ไม่มีปิดเทอม 1 เรียนยาว 8 เดือน

Clover Jarm
7 พฤษภาคม 2563 - 11:26(แก้ไข)
สพฐ. เคาะแล้ว ทุกโรงเรียน ไม่มีปิดเทอม 1 เรียนยาว 8 เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนประถมและมัธยม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีผลกระทบในเรื่องของความไม่มั่นใจจากผู้ปกครอง ว่าเด็กจะได้ความรู้ครบหลักสูตรหรือไม่ ล่าสุด สพฐ. มาตอบประเด็นสงสัยดังกล่าวแล้ว

สพฐ. เคาะแล้ว ทุกโรงเรียน ไม่มีปิดเทอม 1 เรียนยาว 8 เดือน

วันนี้ (6 พ.ค. 63) อีจันนำข้อมูลของ สพฐ. มาตอบประเด็นสงสัยดังกล่าวว่า จากเดิมการเปิดภาคเรียนที่ 1 จะตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดย สพฐ. ได้ออกประกาศเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนมาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยระยะเวลาในการเปิดเรียนประมาณ 4 เดือน เช่น ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สพฐ. เคาะแล้ว ทุกโรงเรียน ไม่มีปิดเทอม 1 เรียนยาว 8 เดือน
สพฐ. เคาะแล้ว ทุกโรงเรียน ไม่มีปิดเทอม 1 เรียนยาว 8 เดือน

 

จากนั้นก็เปิดเรียนต่อ ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้ครบตามกำหนดระยะเวลา 4 เดือน 

สพฐ. เคาะแล้ว ทุกโรงเรียน ไม่มีปิดเทอม 1 เรียนยาว 8 เดือน
สพฐ. เคาะแล้ว ทุกโรงเรียน ไม่มีปิดเทอม 1 เรียนยาว 8 เดือน

 

ดังนั้นจะไม่มีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 แต่จะมีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่จะสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติเหมือนเดิม แต่ถ้าโรงเรียนต้องการให้มีวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ก็สามารถยืดหยุ่นได้ โดยอาจจัดการเรียนการสอนในวันหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) แล้วจึงทดแทนมาเป็นวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ได้ ซึ่งให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

อีจัน

freepik


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook