โซเชียล Share0 Tweet

บีทีเอสแนะเลี่ยงความแออัด ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น เพื่อห่างไกลโควิด-19

Shambhala TS
7 พฤษภาคม 2563 - 14:59(แก้ไข)
บีทีเอสแนะเลี่ยงความแออัด ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น เพื่อห่างไกลโควิด-19

หลังจากเริ่มมีมาตรการผ่อนปรนออกมาแล้ว ทำให้ประชาชนชาวเมืองได้ฤกษ์กลับมาทำงานตามเดิมหลังจากต้องทำอยู่ที่บ้านมานาน เพียงแต่วันแรกก็ปรากฏภาพผู้คนมหาศาลบนบีทีเอสเสียแล้ว

บีทีเอสแนะเลี่ยงความแออัด ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น เพื่อห่างไกลโควิด-19

จึงทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลไม่น้อยว่าอาจไปเพิ่มความเสี่ยงให้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดมันเลวร้ายลงกว่าเดิม แต่ด้วยการที่อยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วน กอปรกับพื้นที่บนรถไฟฟ้าอาจจะมีจำกัด ทำให้เป็นไปได้ค่อนข้างยากทีเดียวที่ผู้โดยสารจะยึดหลักเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้ล่าสุดวันนี้ (7 พ.ค. 2563) ทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยจัดระเบียบให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงเช้าแล้ว

บีทีเอสแนะเลี่ยงความแออัด ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น เพื่อห่างไกลโควิด-19
บีทีเอสแนะเลี่ยงความแออัด ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น เพื่อห่างไกลโควิด-19

โดยนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รถไฟฟ้าบีทีเอส ยังคงเข้มงวด และเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า และจุดสัมผัสร่วม ภายในสถานี และบริเวณรอบสถานีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ อย่างเต็มที่

บีทีเอสแนะเลี่ยงความแออัด ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น เพื่อห่างไกลโควิด-19
บีทีเอสแนะเลี่ยงความแออัด ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น เพื่อห่างไกลโควิด-19

นอกจากนี้ทางบีทีเอส ยังได้นำรถไฟฟ้าทุกขบวนที่มีอยู่ทั้งหมด 98 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ รวมทั้งหมด 392 ตู้ ออกให้บริการเพื่อรองรับผู้โดยสารอย่างเต็มที่ แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วนดังกล่าว ก็อาจจะยึดหลักเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ค่อยได้ จึงต้องแจ้งแก่ผู้โดยสารว่าอาจจะต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด แต่สำหรับการเดินทางที่ไม่ใช่ในช่วงเวลาเร่งด่วนแล้ว ผู้โดยสารยังคงสามารถรักษาระยะห่างในการเดินทางได้ในระดับปกติ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นต้นไป

บีทีเอสแนะเลี่ยงความแออัด ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น เพื่อห่างไกลโควิด-19
บีทีเอสแนะเลี่ยงความแออัด ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น เพื่อห่างไกลโควิด-19

"ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือผู้ใช้บริการให้เผื่อเวลาในการเดินทางให้มากขึ้น เพราะจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้น ในการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ นอกจากนี้ แม้บีทีเอสจะนำขบวนรถที่มีอยู่ออกวิ่งให้บริการทั้งหมด แต่การจัดที่นั่งให้มีระยะห่างภายในขบวน หากปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจะทำให้ความจุผู้โดยสารแต่ละขบวนลดลงเหลือเพียง 1 ใน 4 ของจำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้ในภาวะปกติเท่านั้น" นายสุรพงษ์ กล่าว...

บีทีเอสแนะเลี่ยงความแออัด ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น เพื่อห่างไกลโควิด-19
บีทีเอสแนะเลี่ยงความแออัด ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น เพื่อห่างไกลโควิด-19
บีทีเอสแนะเลี่ยงความแออัด ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น เพื่อห่างไกลโควิด-19

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: อีจัน


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook