โซเชียล Share0 Tweet

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์

Nabi
7 พฤษภาคม 2563 - 20:28(แก้ไข)
เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์กรมสรรพสามิตลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้ลงพื้นที่ในเขตดุสิต เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาล ตามรายชื่อผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดส่งข้อมูลให้กรมสรรพสามิตดำเนินการ พร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์

สำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook