โซเชียล Share0 Tweet

กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน

Minime
8 พฤษภาคม 2563 - 12:39(แก้ไข)
กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน

แม้ว่าในตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดของประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายลง แต่ถึงอย่างไรก็ยังต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดอย่างหนักอีกครั้ง

กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน

 

เช่นเดียวกับล่าสุด ที่ใครวางแพลนจะโดยสารข้ามจังหวัดโดยรถไฟ ก็ยังคงมีข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอยู่ ซึ่ง เพจไทยคู่ฟ้า ประกาศ ให้ประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดในช่วงประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินโดยใช้รถไฟโดยสาร ต้องกรอกแบบฟอร์มรับรองความจำเป็นในการเดินทาง เพื่อเป็นการเก็บประวัติไว้

กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน
กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน
กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน
กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน

 

เนื่องจาก กรมการขนส่งทางราง ออกมาตรการป้องกันโรคในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสำหรับรถไฟทางไกล เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปสู่พื้นที่อื่น และป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้ ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกับการตรวจคัดกรองในระบบขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน
กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน
กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน
กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน

 

สำหรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทาง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ได้ตามลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1jiBXUZWKtyiVrXSU77uJqWsi1fDCAZvX หรือ ขอรับแบบฟอร์ม ณ จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟ

กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน
กรมขนส่งทางราง ประกาศ ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟ ต้องกรอกแบบฟอร์มเก็บประวัติก่อน

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก ejan ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย 


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook