โซเชียล Share0 Tweet

เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว

Minime
8 พฤษภาคม 2563 - 17:42(แก้ไข)
เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว

สืบเนื่องจากทางรัฐมีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยการแจกเงิน 600 บาท/เดือน ให้ทุกเดือนจนถึงอายุ 6 ขวบ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีฐานะยากจน

เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว

 

ล่าสุดวันนี้ (8 พ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เผยว่า วันนี้มีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพ.ค. 2563 โดยมีการโอนทั้งวัน ผ่านทางบัญชีธนาคารเเละพร้อมเพย์ เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว
เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว
เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว
เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว

 

- สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

- สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 เม.ย. 2563

- สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2563

เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว
เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว
เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว
เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว

 

สามารถเช็กยอดเงินในบัญชีทุกบัญชีที่มีว่ามียอดเงินเข้าหรือไม่ เพราะถ้าเช็คในระบบอย่างเดียว จะไม่ทราบว่าเข้าหรือไม่ เนื่องจากระบบจะอัพเดต 2 วันทำการหลังเบิกจ่ายสำเร็จ

เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว

 

สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่นี้  http://csgcheck.dcy.go.th/ และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้

เช็กด่วน พม.โอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาท/เดือน แล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก ejan SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) pixabay 


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook