โซเชียล Share0 Tweet

คลังปิดรับทบทวนสิทธิ์ เงินเยียวยา 5,000 บาท 10 พ.ค. นี้ (มีคลิป)

Nabi
8 พฤษภาคม 2563 - 20:43(แก้ไข)
คลังปิดรับทบทวนสิทธิ์ เงินเยียวยา 5,000 บาท 10 พ.ค. นี้ (มีคลิป)

เมื่อวานนี้ 7 พฤษภาคม 2563 ไทยคู่ฟ้า เผย ความคืบหน้ามาตรการ โควิด-19 เงินเยียวยา 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน” มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12,800,000 ราย แบ่งเป็น 1. กลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองรอบแรก 2. กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์ และ 3. กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์และผ่านเกณฑ์

คลังปิดรับทบทวนสิทธิ์ เงินเยียวยา 5,000 บาท 10 พ.ค. นี้ (มีคลิป)

โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ จำนวน 11,000,000 ราย ภายในวันที่ 8 พ.ค. นี้ ส่วนที่เหลือประมาณ 1,800,000 ราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

ซึ่งการเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน พบว่า มี 2 กลุ่มหลักที่มีปัญหา คือ กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง และกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ โดยสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com กดปุ่มสีเหลือง “เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน”

คลังปิดรับทบทวนสิทธิ์ เงินเยียวยา 5,000 บาท 10 พ.ค. นี้ (มีคลิป)
คลังปิดรับทบทวนสิทธิ์ เงินเยียวยา 5,000 บาท 10 พ.ค. นี้ (มีคลิป)

สำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม จำนวนประมาณ 6,500,000 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกประมาณ 6 แสนราย ขอให้เข้ามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตนเองได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เพราะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆ เช่น “ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด”

คลังปิดรับทบทวนสิทธิ์ เงินเยียวยา 5,000 บาท 10 พ.ค. นี้ (มีคลิป)
คลังปิดรับทบทวนสิทธิ์ เงินเยียวยา 5,000 บาท 10 พ.ค. นี้ (มีคลิป)

หากพบข้อความว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์” โปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์ ซึ่งจะเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว

หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะพบข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ์” พร้อมระบุ เหตุผล ซึ่งหากไม่เห็นด้วยสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ โดยกระทรวงการคลังจะปิดรับยื่นทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 10 พ.ค. 63 เวลา 24.00 น. ผู้มีข้อสงสับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3421-30

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ไทยคู่ฟ้า


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook