โซเชียล Share0 Tweet

กรมทางหลวง เปิดข้อมูลอุบัติเหตุ กทม. มาอันดับที่ 1

Salvation
23 มิถุนายน 2563 - 14:57(แก้ไข)
กรมทางหลวง เปิดข้อมูลอุบัติเหตุ กทม. มาอันดับที่ 1

หากพูดถึงเรื่องปัญหาการจราจร หลาย ๆ คน คงต้องนึกถึงกรุงเทพมหานครเป็นที่แรกอย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะมีความหนาแน่นบนท้องถนนแล้ว ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอีกด้วย

กรมทางหลวง เปิดข้อมูลอุบัติเหตุ กทม. มาอันดับที่ 1

 

ล่าสุดทาง brighttv.co.th ได้เผยข้อมูลว่า 23 มิ.ย. 63 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักอำนวยความปลอดภัย ทล. ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนพฤษภาคม 2563 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS

กรมทางหลวง เปิดข้อมูลอุบัติเหตุ กทม. มาอันดับที่ 1

 

โดยพบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,042 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 175 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 776 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,527 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 12 ล้านบาท

กรมทางหลวง เปิดข้อมูลอุบัติเหตุ กทม. มาอันดับที่ 1

 

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 64% (663 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 14% (144 ครั้ง) และจุดเปิดเกาะกลางถนน7% (70 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 44% (665 คัน) รถยนต์นั่ง 21% (322 คัน) และรถจักรยายนต์ 14% (207 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 23% ภาคเหนือ 22% และภาคใต้ 14%

กรมทางหลวง เปิดข้อมูลอุบัติเหตุ กทม. มาอันดับที่ 1

นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือทางหลวงหมายเลข 7 ถนนศรีนครินทร์–บางปะกง จำนวน 59 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานครเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี ตามลำดับ

กรมทางหลวง เปิดข้อมูลอุบัติเหตุ กทม. มาอันดับที่ 1

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 13% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17% บาดเจ็บลดลง 29% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 14% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 70% (728 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 9% (95 ครั้ง) หลับใน 6% (65 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 6% (63 ครั้ง)

กรมทางหลวง เปิดข้อมูลอุบัติเหตุ กทม. มาอันดับที่ 1

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก brighttv.co.th


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook