โซเชียล Share0 Tweet

ศูนย์วิจัย เผย 10 อันดับ ผักปนเปื้อน พยาธิ มากที่สุด

00
6 กรกฏาคม 2563 - 11:50(แก้ไข)
ศูนย์วิจัย เผย 10 อันดับ ผักปนเปื้อน พยาธิ มากที่สุด

PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยงานวิจัยล่าสุด เกี่ยวกับผักที่ทานกันมีพยาธิปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหน

ศูนย์วิจัย เผย 10 อันดับ ผักปนเปื้อน พยาธิ มากที่สุด

วันที่ 6 ก.ค. เฟซบุ๊ก PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า

"ผักที่ท่านทานสดกันมีพยาธิมากน้อยขนาดไหน

มีงานวิจัยล่าสุดตีพิมพ์เกี่ยวกับการสำรวจผักที่วางขายตามตลาดตรวจพบการปนเปื้อนพยาธิสูงถึง 35.1% และมีพยาธิที่สามารถไชผ่านผิวหนังเราได้ จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำยาล้างผัก และสวมใส่ถุงมือขณะล้างผักที่ซื้อจากตลาด

-> จากการสำรวจของ Punsawad C และคณะ (2019) จากสำนักวิชาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เก็บผักจากตลาดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 265 ตัวอย่าง ประกอบไปด้วย

<> ผักสะระแหน่ (a) สลัด (b) ผักชีไทย (c) หอม (d) ใบบัวบก (e) ขึ้นฉ่ายฝรั่ง (f) ผักกาดขาวจีน (g) ผักชีฝรั่ง (h) โหระพา (i) และผักบุ้งจีน (j)

<> พบการปนเปื้อนพยาธิในผักจำนวน 93 ตัวอย่าง โดยพบว่ามีพยาธิปากขอสูงสุด 42.9% รองลงมาคือ พยาธิเส้นด้าย 10.6% พยาธิแส้มม้า 2.6% พยาธิไส้เดือน 2.6% และพยาธิไส้เดือนสุนัข 2.6%

<> ผักที่พบการปนเปื้อนพยาธิมากที่สุดคือ ผักขึ้นฉ่ายฝรั่ง 63.3% ตามมาด้วยสะระแหน่ 60% ใบบัวบก 57.1% ผักชีไทย 44.8% หอม 43.3% ผักชีฝรั่ง 36.7% ผักกาดขาวจีน 23.3% ผักสลัด 20.0% โหระพา 10.0% และผักบุ้งจีน 6.7% ตามลำดับ

-> การสำรวจการปนเปื้อนพยาธิในผักในต่างประเทศก็มีรายงานเช่นกัน อาทิ เวียดนาม พบ 26% (Uga S และคณะ 2009) ฟิลิปปินส์ 45.0% (Sia Su G และคณะ 2012) อิหร่าน 32.6% (Fallah AA และคณะ 2012) โปรแลนด์ 34.7% (Klapec T และคณะ 2012)

-> จะเห็นว่า ผักชนิดต่างๆที่วางขายตามตลาดทั้วไป มีการปนเปื้อนพยาธิจำนวนมากพอสมควร ดังนั้น การนำมาบริโภคสด จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างผัก อาทิ น้ำส้มสายชู โดยแช่ให้นานมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย 30 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ขณะเดียวกันก็ต้องสวมถุงมือด้วย เพราะพยาธิปากขอและพยาธิเส้นด้ายสามารถไชผ่านผิวหนังเราได้

ภาพประกอบ

Punsawad Cและคณะ 2019

เอกสารอ้างอิง

- Punsawad C., Phasuk N., Thongtup K. et al. Prevalence of parasitic contamination of raw vegetables in Nakhon Si Thammarat province, southern Thailand. BMC Public Health2019;19(34)

- Uga S, Hoa NT, Noda S, Moji K, Cong L, Aoki Y, Rai SK, Fujimaki Y. Parasite egg contamination of vegetables from a suburban market in Hanoi, Vietnam. Nepal Med Coll J. 2009;11(2):75–8.

- Sia Su G, Mariano C, Matti N, Ramos G. Assessing parasitic infestation of vegetables in selected markets in Metro Manila, Philippines. Asian Pac J Trop Dis. 2012;2:51–4.

- Fallah AA, Pirali-Kheirabadi K, Shirvani F, Saei-Dehkordi SS. Prevalence of parasitic contamination in vegetables used for raw consumption in Shahrekord, Iran: influence of season and washing procedure. Food Control. 2012;25(2):617–20.

- Klapec T, Borecka A. Contamination of vegetables, fruits and soil with geohelmints eggs on organic farms in Poland. Ann Agric Environ Med. 2012;19(3):421–5.

ขอบคุณข้อมูลจาก PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook