โซเชียล Share0 Tweet

เปิดรายละเอียด 2 แพ็คเกจ มาตรการเที่ยวปันสุข

Salvation
7 กรกฏาคม 2563 - 15:47(แก้ไข)
เปิดรายละเอียด  2 แพ็คเกจ มาตรการเที่ยวปันสุข

สำหรับใครที่มีแผนว่าจะเที่ยวภายใต้โครงการ มาตรการเที่ยวปันสุข สามารถตรวจเช็กรายละเอียดของแตล่ะแพ็คเกจได้เลย โดยเมื่อไม่นานมานี้ทาง Workpoint News ได้เผยข้อมูลว่า

เปิดรายละเอียด  2 แพ็คเกจ มาตรการเที่ยวปันสุข

สรุปมาตรการเที่ยวปันสุข มี 2 แพ็กเกจ คือ

1. แพ็กเกจ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ประกอบด้วย 3 สิทธิ์ที่ทุกอย่างเป็นการร่ วมจ่าย ที่เราต้องออกเอง 60 % แล้วรัฐจะออกให้ 40 %

- สิทธิ์ที่ 1 ค่าที่พักโรงแรม (ไม่เกิน 5 ห้อง 5 คืน) รัฐออกให้ 40 % ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน โดยสามารถจองได้หลายแบบ ทั้ง จอง 1 ห้อง 5 คืน, จอง 5 ห้อง 1 คืน (เผื่อเพื่อนหรือญาติ), จองสะสมคนละสถานที่

เช่น ห้องพักคืนละ 2,000 บาท จ่ายเอง 1,200 บาท รัฐออกให้ 800 บาท แต่ถ้าต้องการได้สิทธิ์สูงส ุดคือรัฐออกให้ 3,000 บาท ต้องเป็นห้องพักคืนละ 7,500 บาท แล้วจ่ายเอง 4,500 บาท

- สิทธิ์ที่ 2 คูปองส่วนลด (E Voucher) ค่าอาหารและค่าสถานที่ท่องเ ที่ยว รัฐออกให้ 40 % ไม่เกินวันละ 600 บาทต่อคืน โดยจะได้รับสิทธิ์เมื่อเช็ก อินเข้าที่พัก หลัง 17.00 น. ใช้คูปองได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่เช็กเอาท์

เช่น ถ้ากินข้าวมื้อละ 1,500 บาท จ่ายเอง 900 บาท รัฐออกให้ 600 บาท แต่ถ้ากินข้าวมื้อละ 1,000 บาท จ่ายเอง 600 บาท รัฐออกให้ 40% คือ 400 บาท เหลือ 200 บาท ถ้าใช้ไม่หมดในวันนั้น สามารถยกไปรวมกับวันถัดไปใน ทริปเดียวกันได้

เปิดรายละเอียด  2 แพ็คเกจ มาตรการเที่ยวปันสุข

- สิทธิ์ที่ 3 ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ ซึ่งผูกกับการจองที่พัก ให้สิทธิ์ 1 ห้อง ไม่เกิน 2 ที่นั่ง โดยค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิ นใบละ 1,000 บาท แต่สิทธิ์นี้ประชาชนต้องจ่า ยค่าตั๋วเองแบบเต็มจำนวนไปก ่อน เมื่อเช็กเอาท์ออกจากที่พัก จึงลงทะเบียนขอคืนเงินค่าตั ๋วจากรัฐ 40% ต่อใบ โดยกรอก BOOKING NO. ในเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัhttp:// xn--q3c.com/  เช่น ค่าตั๋ว 1,200 บาทต่อที่นั่ง จ่ายเอง 600 บวกส่วนเกิน 200 บาท รัฐคืนเงินให้ 400 บาท (ในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบินเมื่อรัฐเงิ นคืนมาให้สามารถถอนเป็นเงิน สดได้)

สำหรับแพ็กเกจ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ให้สิทธิ์ห้องพัก 5 ล้านสิทธิ์ ตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ แก่คนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยเปิดลงทะเบียนที่เว็บไซต ์ www.เราเที่ยวด้วยกัhttp:// xn--q3c.com/  ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 - 21.00 น. เมื่อลงทะเบียนแล้วให้รอรับ SMS ทางโทรศัพท์มือถือจึงจองสิท ธิ์ที่พักโรงแรมได้ โดยในการจ่ายเงินและคืนเงิน ต้องใช้แอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ (โหลดใหม่) เท่านั้น เดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ 18 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563

2. แพ็กเกจ 'กำลังใจ' แพ็คเกจนี้รัฐให้เฉพาะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู ่บ้าน (อสม.) / อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ รต.สต.

เปิดรายละเอียด  2 แพ็คเกจ มาตรการเที่ยวปันสุข
เปิดรายละเอียด  2 แพ็คเกจ มาตรการเที่ยวปันสุข
เปิดรายละเอียด  2 แพ็คเกจ มาตรการเที่ยวปันสุข

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpoint News


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook