โซเชียล Share0 Tweet

กระทรวงคลัง ออกมาเร่ง โปรด คืนเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกัน

00
9 กรกฏาคม 2563 - 11:40(แก้ไข)
กระทรวงคลัง ออกมาเร่ง โปรด คืนเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกัน

กระทรวงการคลัง ออกมา ขอความร่วมมือกลุ่มผู้สละสิทธิ ให้รีบดำเนินการคืนเงินเยียวยา 5,000 จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน ให้แก่กระทรวงการคลัง

กระทรวงคลัง ออกมาเร่ง โปรด คืนเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกัน

วันที่ 9 ก.ค. เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงข้อเท็จจริงกรณีที่ในสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เอกสารการเรียกคืนเงินจากกลุ่มผู้สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท โดย ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 มีผู้สละสิทธิ 10,121 ราย มีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว 2,455 ราย คงเหลือผู้ที่ยังไม่คืนเงิน 7,666 ราย กระทรวงการคลังจึงได้มีหนังสือแจ้งให้กลุ่มผู้สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ดังกล่าว คืนเงินเยียวยาที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดต่อกระทรวงการคลัง

ซึ่งหลังจากมีหนังสือออกไปแล้ว ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มีผู้คืนเงินเพิ่มเติม 84 ราย ดังนั้น เพื่อให้การสละสิทธิเสร็จสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือจากผู้แสดงความประสงค์สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท คืนเงินที่ได้รับไปเต็มจำนวนให้แก่กระทรวงการคลัง โดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ ผ่าน Mobile Banking Internet Banking หรือ ATM ของธนาคารใดก็ได้ หรือนำหนังสือที่ได้รับไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยอีกว่า ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมากที่การยื่นความประสงค์สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหรือมีผู้อื่นดำเนินการแทนโดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบหรือยินยอม เนื่องจากการสละสิทธิจะต้องดำเนินการที่หน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ ซึ่งมีหลายขั้นตอน และจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน รวมทั้งมีการยืนยันตัวตนผ่าน One Time Password หรือ OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วย

สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3569 3556 และ 3566

กระทรวงคลัง ออกมาเร่ง โปรด คืนเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook