โซเชียล Share0 Tweet

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสมัคร ผู้ดมกลิ่น ให้ค่าตอบแทน กลิ่นละ 600 บาท

00
9 กรกฏาคม 2563 - 16:12(แก้ไข)
กรมควบคุมมลพิษ เปิดสมัคร ผู้ดมกลิ่น ให้ค่าตอบแทน กลิ่นละ 600 บาท

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัคร ผู้ตรวจวัดกลิ่นด้วยการดม โดยจ่ายค่าตอบแทนกลิ่นละ 600 บาท ขึ้นบัญชีรายชื่อ 1 ปี

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสมัคร ผู้ดมกลิ่น ให้ค่าตอบแทน กลิ่นละ 600 บาท

วันที่ 9 ก.ค. สำนักข่าว workpointtoday รายงานว่า นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( ทส.) เปิดเผยว่า ทส. มีการกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยบังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม 24 ประเภท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น อุตสาหกรรมที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต โรงงานผลิตยาง และสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยได้กำหนดวิธีการ ตรวจวัดกลิ่น ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์ กลิ่นด้วยการดม (Sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของ คพ. ซึ่งสาระสำคัญกำหนดให้ คพ. ดำเนินการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น โดยให้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทดสอบกลิ่น พร้อมทั้งให้ขึ้น บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ทดสอบกลิ่น โดยการขึ้นบัญชีรายชื่อมีอายุ 1 ปี

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสมัคร ผู้ดมกลิ่น ให้ค่าตอบแทน กลิ่นละ 600 บาท

ในการทดสอบกลิ่นแต่ละครั้งจะต้องมีคนอย่างน้อยจำนวน 6 คน ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องไม่ใช่คนที่มีความไวต่อกลิ่นเป็นพิเศษ หรือขาดความสามารถในการดมกลิ่น จะต้องเป็นคนที่มีประสาทรับกลิ่นอยู่ในระดับปกติ ซึ่งจะต้องมีการทดสอบเพื่อทำการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว คพ. จึงกำหนดการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์กลิ่นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน

ปี 2563 นี้ คพ.กำหนดการทดสอบเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น ในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม ชั้น 4 อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คพ. โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบวันละ 60 คน มีผู้สมัครจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา จำนวน 180 คน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นอาทิเช่น มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ไม่ทำงานหรืออาศัยอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการ เพราะอาจทำให้คุ้นเคยกับกลิ่น เป็นต้น ผู้ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจวัดกลิ่นด้วยการดม จะได้รับค่าตอบแทนในการดมกลิ่นตัวอย่างละ 600 บาท และที่สำคัญคือได้ประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก workpointtoday


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook