โซเชียล Share0 Tweet

สายเที่ยวเช็กเลย ห้ามสูบบุหรี่ ในสถานบันเทิง ใครฝ่าฝืน ปรับสูงสุด 50,000 บาท

Salvation
9 กรกฏาคม 2563 - 18:31(แก้ไข)
สายเที่ยวเช็กเลย ห้ามสูบบุหรี่ ในสถานบันเทิง ใครฝ่าฝืน ปรับสูงสุด 50,000 บาท

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้หลาย ๆ คน ต้องได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในด้านของการงาน และขณะนี้สถานการณ์ในประเทศไทยก็กำลังดีขึ้นมากพอสมควรแล้ว

สายเที่ยวเช็กเลย ห้ามสูบบุหรี่ ในสถานบันเทิง ใครฝ่าฝืน ปรับสูงสุด 50,000 บาท

ล่าสุดทาง brighttv.co.th ได้เผยข้อมูลว่า  วานนี้ (8 กรกฎาคม 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 หลังรัฐบาลมีการประกาศผ่อนปรนระยะที่ 5 ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง และร้านวอเตอร์ไซต์ สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ กรุงเทพมหานคร

สายเที่ยวเช็กเลย ห้ามสูบบุหรี่ ในสถานบันเทิง ใครฝ่าฝืน ปรับสูงสุด 50,000 บาท

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวย้ำไปยังสถานประกอบการประเภทผับ บาร์ และสวนอาหาร ขอให้กำกับถึงความปลอดภัยในสุขภาพของผู้เข้ารับบริการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของสถานที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดสถานที่ให้ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าผู้ใช้บริการไม่สูบบุหรี่ภายในพื้นที่สถานประกอบการ ซึ่งเป็นการลดโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรค COVID–19 ได้อีกวิธีหนึ่ง

สายเที่ยวเช็กเลย ห้ามสูบบุหรี่ ในสถานบันเทิง ใครฝ่าฝืน ปรับสูงสุด 50,000 บาท

กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการทุกแห่ง และประชาชนผู้เข้าใช้สถานที่ ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายย่างเคร่งครัด โดยหากพบการสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ร้านอาหาร ผับ บาร์ สถานบันเทิง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 และหากเจ้าของสถานประกอบการไม่ดำเนินการจัดให้สถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852

สายเที่ยวเช็กเลย ห้ามสูบบุหรี่ ในสถานบันเทิง ใครฝ่าฝืน ปรับสูงสุด 50,000 บาท
สายเที่ยวเช็กเลย ห้ามสูบบุหรี่ ในสถานบันเทิง ใครฝ่าฝืน ปรับสูงสุด 50,000 บาท

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก brighttv.co.th


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook