โซเชียล Share0 Tweet

ขสมก. ช่วยประชาชนประหยัดเงิน เก็บค่าโดยสาร 30 บาท ตลอดวัน

Salvation
10 กรกฏาคม 2563 - 19:04(แก้ไข)
ขสมก. ช่วยประชาชนประหยัดเงิน เก็บค่าโดยสาร 30 บาท ตลอดวัน

จากปัญหาเศรษฐกิจรวมไปถึงโรคระบาดต่าง ๆ มากมาย ล่าสุดทาง brighttv.co.th ได้เผยข้อมูลว่าแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารแบบตั๋ววัน 30 บาท ที่เป็นสาระสำคัญแผนฟื้นฟูกิจการของขสมก.ที่ขณะนี้ผ่านคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร.ไปแล้ว สากลศึกษาระบุชัดเจนว่า แบบต่อวันราคา 30 บาทเดินทางกี่เที่ยวก็ได้ เมื่อนำมาเฉลี่ยกับอัตราค่าโดยสารที่ประชาชนเสียค่าโดยสารในรถปรับอากาศปัจจุบัน ประชาชนจะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉลี่ยมากกว่า 20 %

ขสมก. ช่วยประชาชนประหยัดเงิน เก็บค่าโดยสาร 30 บาท ตลอดวัน

นายสุระชัย เอี่ยมวัชรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก. กล่าวว่า ที่จะมีการเก็บค่าโดยสารในลักษณะตัววัน 30 บาทตลอดทั้งวันล่าสุดผลสำรวจของกรุงเทพฯโพลล์ ได้ออกมาระบุว่าประชาชนเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว อย่างไรก็ตามมีการตั้งคำถาม ความสะดวกของผู้เดินทางโดยรถเมล์ช่วงสั้นๆ จะมีภาระค่าเดินทางสูงเกินจำเป็นหรือไม่

ขสมก. ช่วยประชาชนประหยัดเงิน เก็บค่าโดยสาร 30 บาท ตลอดวัน

นายสุระชัย กล่าวต่อว่า เมื่อนำการจัดเก็บค่าโดยสารในลักษณะดังกล่าว มารวมกับแนวทางการจัดหารถใหม่งานไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีรถเมล์ใหม่ที่ได้คุณภาพใช้บริการ การจัดระบบเดินรถแก้ปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบ เดินทางสามารถบริหารเวลาเดินทางได้ รวมถึงการดูแลการเชื่อมต่อ ระหว่างระบบรถเมล์โดยสารด้วยกัน และโหมดการเดินทางอื่น เช่น รถไฟฟ้า เรือโดยสาร ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ ขสมก.มีอัตราผู้โดยสารเฉลี่ยเติบโตขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ 3%

ขสมก. ช่วยประชาชนประหยัดเงิน เก็บค่าโดยสาร 30 บาท ตลอดวัน

อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารนี้ส่งผลดีทั้งในแง่ของการยกระดับ บริการรถเมล์โดยสาร

ขสมก. ช่วยประชาชนประหยัดเงิน เก็บค่าโดยสาร 30 บาท ตลอดวัน
ขสมก. ช่วยประชาชนประหยัดเงิน เก็บค่าโดยสาร 30 บาท ตลอดวัน

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก brighttv.co.th


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook