โซเชียล Share0 Tweet

กสร. ประกาศ ให้นายจ้าง หยุดชดเชยสงกรานต์ วันที่ 27 ก.ค.63

00
11 กรกฏาคม 2563 - 10:43(แก้ไข)
กสร. ประกาศ ให้นายจ้าง หยุดชดเชยสงกรานต์ วันที่ 27 ก.ค.63

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยแพร่ ประกาศ ขอความร่วมมือให้นายจ้าง แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันที่ 27 ก.ค.63 จำนวน 1 วัน แก่ลูกจ้าง

กสร. ประกาศ ให้นายจ้าง หยุดชดเชยสงกรานต์ วันที่ 27 ก.ค.63

วันที่ 11 ก.ค. สำนักข่าว อีจัน รายงานว่า นายอภิญญา สุจริตตานันท์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการประกาศให้ วันที่ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดตามประเพณี ชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 63

กสร. ประกาศ ให้นายจ้าง หยุดชดเชยสงกรานต์ วันที่ 27 ก.ค.63

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากคลี่คลาย โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการชดเชยให้ในภายหลัง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อขอความร่วมมือสถานประกอบการจการให้เลื่อนวันหยุดราชการตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันเป็นมาตรการหนึ่งในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยขอความร่วมมือนายจ้างให้ประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 ไปหยุดในวันหยุดราชการประจำปีวันอื่นที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นวันหยุดตามประเพณีหรือวันหยุดราชการอื่น ที่ทางราชการจะได้ประกาศกำหนดต่อไปนั้น

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวน 1 วันเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 25 - วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดังนั้นเพื่อให้กำหนดวันหยุดตามประเพณีของนายจ้างประจำปี 2563 สำหรับวันหยุดตามประเพณีสงกานต์ เป็นไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการ ที่ได้เลื่อนประกาศวันหยุดตามประเพณีวันสงกรานต์ดังกล่าวและยังไม่ได้ประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีที่ได้เลื่อนออกไปให้ประกาศกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2005 โลก 13 เป็นวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 (ชดเชยวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์) หากคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเคยมีพิเศษอีกสองวันเป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการจการประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีเพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อไปด้วย

ประกาศณวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือสายด่วน 1506 กด 3

ขอบคุณข้อมูลจาก อีจัน,pixabay


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook