โซเชียล Share0 Tweet

ศธ.สั่งยกเลิกแล้ว ทรงผมนักเรียนเดิม สั่งห้าม!ทำโทษด้วยการตัดผม

Nabi
11 กรกฏาคม 2563 - 14:23(แก้ไข)
ศธ.สั่งยกเลิกแล้ว ทรงผมนักเรียนเดิม สั่งห้าม!ทำโทษด้วยการตัดผม

จากเหตุดราม่าในโลกออนไลน์ที่มีนักเรียนโดนคุณครูทำโทษโดยการตัดผมสั้นเสมอติ่งหู 1 ข้าง ด้วยเหตุผลที่ว่า นักเรียนไม่ตัดผมตามระเบียบ ล่าสุดปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาสั่งห้ามลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม

ศธ.สั่งยกเลิกแล้ว ทรงผมนักเรียนเดิม สั่งห้าม!ทำโทษด้วยการตัดผม

กรณีมีดราม่าเรื่องตัดผมนักเรียน ล่าสุด นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่า ได้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดกำกับดูแลแล้ว ให้ยกเลิกการใช้บังคับระเบียบสถานศึกษาเดิมเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน เมื่อปี 2518 ซึ่งหากสถานศึกษาใดยังใช้ระเบียบเดิมจะต้องวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนขึ้นใหม่ ตามประกาศกระทรวง

และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบกระทรวง

ศธ.สั่งยกเลิกแล้ว ทรงผมนักเรียนเดิม สั่งห้าม!ทำโทษด้วยการตัดผม
ศธ.สั่งยกเลิกแล้ว ทรงผมนักเรียนเดิม สั่งห้าม!ทำโทษด้วยการตัดผม

ส่วนภาพการกล้อนผมนักเรียน ที่มีการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ ยอมรับว่า โรงเรียนทำไม่ถูกต้อง เพราะการจะลงโทษนักเรียนไม่ว่าจะกระทำความผิดใด ๆ ก็ตามจะต้องยึดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 มี 4 ข้อ

  • 1.ว่ากล่าวตักเตือน
  • 2.ทำทัณฑ์บน
  • 3.ตัดคะแนนความประพฤติ
  • 4.ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • ซึ่งรวมไปถึงการทำโทษนักเรียนในกรณีอื่นๆ ด้วย ต้องยึดหลักการลงโทษ 4 ข้อนี้เท่านั้น
ศธ.สั่งยกเลิกแล้ว ทรงผมนักเรียนเดิม สั่งห้าม!ทำโทษด้วยการตัดผม
ศธ.สั่งยกเลิกแล้ว ทรงผมนักเรียนเดิม สั่งห้าม!ทำโทษด้วยการตัดผม

ขอบคุณภาพประกอบจาก กระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณข้อมูลจาก อีจัน


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook