โซเชียล Share0 Tweet

ประกันสังคม จ่อลดเงินสมทบ 3 เดือน 2 เปอร์เซ็นต์ บรรเทาช่วงโควิด

Salvation
11 กรกฏาคม 2563 - 18:41(แก้ไข)
ประกันสังคม จ่อลดเงินสมทบ 3 เดือน 2 เปอร์เซ็นต์ บรรเทาช่วงโควิด

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ทางรัฐบาลต้องออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ประกันสังคม จ่อลดเงินสมทบ 3 เดือน 2 เปอร์เซ็นต์ บรรเทาช่วงโควิด

ล่าสุดทาง ทาง brighttv.co.th ได้ออกมาเผยข้อมูลว่า ประกันสังคม วันที่ 10 ก.ค. 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละ 2% จากเดิมที่กำหนดให้นำส่งฝ่ายละ 5% เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 หรือ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของบอร์ดประกันสังคม ที่มีตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล

ประกันสังคม จ่อลดเงินสมทบ 3 เดือน 2 เปอร์เซ็นต์ บรรเทาช่วงโควิด

ขณะที่ในส่วนของการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ที่กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด

ประกันสังคม จ่อลดเงินสมทบ 3 เดือน 2 เปอร์เซ็นต์ บรรเทาช่วงโควิด

หากไม่จัดอบรมหรือจัดฝึกอบรมแต่ไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ส่งผลให้สถานประกอบการไม่สามารถฝึกอบรมพนักงานได้ในสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด กระทรวงแรงงานจึงออกประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปรับลดสัดส่วนของจำนวนลูกจ้างที่ต้องจัดฝึกอบรมลดลงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากเดิมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 พร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมที่ไม่จำเป็นจะต้องมาฝึกอบรมโดยรวมตัวกันในห้อง แต่ยืดหยุ่นให้สามารถฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้

ประกันสังคม จ่อลดเงินสมทบ 3 เดือน 2 เปอร์เซ็นต์ บรรเทาช่วงโควิด
ประกันสังคม จ่อลดเงินสมทบ 3 เดือน 2 เปอร์เซ็นต์ บรรเทาช่วงโควิด

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก brighttv.co.th


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook