โซเชียล Share0 Tweet

โควิดทำคลังโลหิตวิกฤต กรุ๊ป A B O AB จ่ายได้แค่ 50% วอนชาวไทยช่วยบริจาค

Shambhala TS
11 กรกฏาคม 2563 - 19:36(แก้ไข)
โควิดทำคลังโลหิตวิกฤต กรุ๊ป A B O AB จ่ายได้แค่ 50% วอนชาวไทยช่วยบริจาค

ใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องอ่าน สภากาชาดประกาศคลังโลหิตเข้าขั้นวิกฤต คงเหลือในคลังนำจ่ายได้เพียงแค่ 50% วอนประชาชนบริจาคเพราะต้องการจำนวนมาก

โควิดทำคลังโลหิตวิกฤต กรุ๊ป A B O AB จ่ายได้แค่ 50% วอนชาวไทยช่วยบริจาค

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานข่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ภาครัฐได้ออกมาตรการหลายอย่างมาควบคุมจนปัจจุบันเริ่มคลี่คลายปลดล็อกตามลำดับ ปรากฏว่า เลือดสำรอง A B O AB ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผ่าตัด ตลอดจนอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถจ่ายเลือดได้เพียง 50% เท่านั้น ล่าสุด วันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้โพสต์วอนคนไทยช่วยกันบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ

โควิดทำคลังโลหิตวิกฤต กรุ๊ป A B O AB จ่ายได้แค่ 50% วอนชาวไทยช่วยบริจาค

ทั้งนี้ สำหรับผู้บริจาคเลือด ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2563 รับเสื้อยืด "Every Blood Donor is a Hero" เป็นที่ระลึก ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ , ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค) และ สาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่

1. โรงพยาบาลตำรวจ

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

3. โรงพยาบาลรามาธิบดี

4. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โควิดทำคลังโลหิตวิกฤต กรุ๊ป A B O AB จ่ายได้แค่ 50% วอนชาวไทยช่วยบริจาค

5. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

6. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถาม โทร. 0 2256 4300...

โควิดทำคลังโลหิตวิกฤต กรุ๊ป A B O AB จ่ายได้แค่ 50% วอนชาวไทยช่วยบริจาค
โควิดทำคลังโลหิตวิกฤต กรุ๊ป A B O AB จ่ายได้แค่ 50% วอนชาวไทยช่วยบริจาค

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: คมชัดลึก ,ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook