โซเชียล Share0 Tweet

20 ก.ค. นี้ จ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากโควิด

Nabi
18 กรกฏาคม 2563 - 16:12(แก้ไข)
20 ก.ค. นี้ จ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากโควิด

วันที่ 20 ก.ค.นี้ พม.จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินคนละ 3,000 บาท

20 ก.ค. นี้ จ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากโควิด

วันที่ 18 ก.ค.2563 น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินคนละ 3,000 บาท โดยจะจ่ายครั้งเดียวในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้

ประชาชนกลุ่มเปราะบางประกอบด้วย

  • 1. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • 3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
20 ก.ค. นี้ จ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากโควิด
20 ก.ค. นี้ จ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากโควิด

เงื่อนไขสำคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ได้หารือร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการจ่ายเงินเยียวยามาตรการดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิ์ โดยจะโอนไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน กรณีผู้มีสิทธิ์ที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน เพื่อให้หน่วยงานนั้น นำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป

20 ก.ค. นี้ จ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากโควิด
20 ก.ค. นี้ จ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากโควิด

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpoint


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook