โซเชียล Share0 Tweet

มาแล้ว กำหนดการเกณฑ์ทหาร รูปแบบใหม่ยุคโควิด

Minime
18 กรกฏาคม 2563 - 17:15(แก้ไข)
มาแล้ว กำหนดการเกณฑ์ทหาร รูปแบบใหม่ยุคโควิด

สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 จนล่าสุดสถานการณ์ต่างๆ ก็เริ่มดีขึ้น ทางกองทัพบกจึงได้เตรียมพร้อมข้อปฏิบัติเกณฑ์หทารแบบใหม่ หลังจากที่เคยถูกเลื่อนมาแล้ว

มาแล้ว กำหนดการเกณฑ์ทหาร รูปแบบใหม่ยุคโควิด

 

โดยล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Army Spoke Team ได้โพสต์เปิดเผย กำหนดการเกณฑ์ทหาร ตรวจเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ก.ค. - 9 ส.ค. 2563 ว่า กองทัพบกได้จัดการตรวจเลือกรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้แก่ บริหารจัดการสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข การแบ่งโซนพื้นที่ ดำเนินการตรวจเลือกให้กระชับรวดเร็ว มีการคัดกรองโรคและจัดสถานที่รองรับเฉพาะกลุ่มเสี่ยง จำกัดจำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละวัน การเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่าง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น

มาแล้ว กำหนดการเกณฑ์ทหาร รูปแบบใหม่ยุคโควิด

 

โดยหน่วยตรวจเลือกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในค่ายทหาร หรือ อาคารอเนกประสงค์ประจำอำเภอ ซึ่งจะมีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสถานที่ก่อนและหลังการตรวจเลือกในทุกวัน การใช้เจลแอลกอฮอล์ เตรียมหน้ากากให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกสวมใส่ตลอดการตรวจเลือก

ในปีนี้ กำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยแพทย์ทหาร หากพบว่ามีความเสี่ยงจะแยกการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะ ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองปกติจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเลือกต่อไป คือ การเรียกชื่อและตรวจสอบเอกสาร, พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย, การแยกประเภทบุคคล, การวัดขนาดร่างกาย, การจับสลากใบดำ – ใบแดง

มาแล้ว กำหนดการเกณฑ์ทหาร รูปแบบใหม่ยุคโควิด

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านขั้นตอนการตรวจเลือกโดยสมบูรณ์จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) จากประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น สำหรับผู้ที่สงสัยว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถทักท้วงหรือแจ้งคณะกรรมการตรวจเลือกได้ทันทีในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง

เพราะฉะนั้น ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563 หรือ จนกว่าการตรวจเลือกจะแล้วเสร็จ กองทัพบกจึงขอแจ้งให้ผู้ที่จะต้องรับการตรวจเลือกในปีนี้ เตรียมความพร้อมส่วนบุคคล และไปรายงานตัวตาม วัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียกใหม่ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

มาแล้ว กำหนดการเกณฑ์ทหาร รูปแบบใหม่ยุคโควิด

 

โดยในวันตรวจเลือกขอให้นำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประชาชน, ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9), หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35), หลักฐานการศึกษา, ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น และขอความร่วมมือสวมหน้ากากผ้า ส่วนญาติขอความร่วมมือให้กำลังใจอยู่ที่บ้านเพื่อลดความแออัด ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหารสามารถยื่นสมัครได้ตลอดการตรวจเลือก

มาแล้ว กำหนดการเกณฑ์ทหาร รูปแบบใหม่ยุคโควิด

 

อย่างไรก็ตาม การตรวจเลือกทหารที่ผ่านมาและในปัจจุบันกองทัพได้ใช้วิธีการตรวจเลือกแบบผสมผสาน คือ การสมัครใจและการคัดเลือก โดยเปิดโอกาสให้มีการสมัครหรือร้องขอเป็นทหารก่อน จากนั้นหากมีจำนวนผู้สมัครยังไม่ครบตามความต้องการของทางราชการ จึงจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก มิได้ใช้การคัดเลือกแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ทหารกองประจำการที่มีความพร้อมด้านร่างกาย และมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นทหารเป็นสำคัญ

มาแล้ว กำหนดการเกณฑ์ทหาร รูปแบบใหม่ยุคโควิด

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก อีจัน


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook