โซเชียล Share0 Tweet

ยโสธร แล้งหนัก! อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

Nabi
21 กรกฏาคม 2563 - 13:59(แก้ไข)
ยโสธร แล้งหนัก! อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดยโสธรยังคงไม่ดีขึ้น มีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ โดยขณะนี้มีรายงานว่า อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วจนมองเห็นเนินดินและเกาะแก่งโผล่เป็นบริเวณกว้าง จนต้องหยุดจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาระบบนิเวศน์

ยโสธร แล้งหนัก! อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

21 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดยโสธรยังมีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้างออกไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างในบางพื้นที่แต่ปริมาณน้ำฝนก็ยังคงมีน้อยไม่สามารถที่จะไหลเข้าไปเติมตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ได้ส่งผลให้ปริมาณน้ำตามอ่างเก็บน้ำต่างๆเริ่มลดปริมาณน้ำลงอย่างรวดเร็วโดยล่าสุดพบว่าอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ขณะนี้ปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วจนมองเห็นเนินดินและเกาะแก่งโผล่เป็นบริเวณกว้างรวมทั้งมองเห็นตอไม้จำนวนมากที่จมอยู่ใต้น้ำภายในอ่างเก็บน้ำที่โผล่ขึ้นมาจนมองเห็นอย่างชัดเจน จนทางอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกต้องหยุดจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อต้องรักษาระบบนิเวศน์เอาไว้ โดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกที่เหลืออยู่วัดได้ 4.56 ล้านลูกบาศก์เมตร จากระดับกักเก็บทั้งหมด จำนวน 31 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าปริมาณน้ำวิกฤตหนักในรอบ 10 ปี ซึ่งปกติในช่วงเดียวกันนี้ปริมาณน้ำในอ่างจะมีอยู่ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปีนี้กลับมีปริมาณน้ำเหลือน้อยมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเติมในอ่างมีน้อยมาก

ยโสธร แล้งหนัก! อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
ยโสธร แล้งหนัก! อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

นางสายพิน วาฤทธิ์ ผู้ดูแลรักษารายงานบริหารจัดการน้ำได้ออกมาบอกว่า ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาเกิดฝนตกลงมาครั้งเดียว วัดประมาณน้ำไหลลงเพิ่มเติมในอ่างได้เพียงไม่ถึง 100 มิลิเมตร จากนั้นก็หายไปจนถึงปัจจุบัน ปกติอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะสามารถกักเก็บไว้ได้ 31 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเหลือน้ำอยู่เพียง 4 ล้าน 5 แสน ลูกบาศก์เมตร จนไม่สามารถปล่อยน้ำให้เกษตรกรทำนาได้มาตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เหลือไว้เฉพาะเอาไว้เลี้ยงก้นอ่างและป้อนให้หมู่บ้าน เพื่อผลิตประปาช่วยเหลือประชาชนใช้เท่านั้น ถือว่าเป็นปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงหนักที่สุดในรอบ 30 ปี

ถึงแม้เกษตรกรจะเข้ามาร้องขอก็ไม่สามารถทำการปล่อยให้ได้ น่าสงสารเกษตรกรทำนา ต้องรอน้ำจากฝนอย่าเดียว ทุกปีในระยะเดือนเดียวกัน จะมีน้ำไหลเข้าแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แต่พอตกมาปีนี้ถือว่าอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2529 แล้วเสร็จปี 2536 พื้นที่รับน้ำฝน 49 กิโลเมตร มีความจุของอ่าง 30 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นโครงการชลประทาน ขนาดกลาง สามารถปล่อยน้ำให้ประชาชนใช้ในตำบลและตำบลรอบข้างได้ 80,000 ไร่ ระยะความยาว 6 กิโลเมตร

ยโสธร แล้งหนัก! อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
ยโสธร แล้งหนัก! อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook