โซเชียล Share0 Tweet

กระทรวงการคลัง ตอบ เรื่อง ยึดบัญชีเงินฝาก ที่ไม่เคลื่อนไหว - เจ้าของเสียชีวิต

00
22 กรกฏาคม 2563 - 11:29(แก้ไข)
กระทรวงการคลัง ตอบ เรื่อง ยึดบัญชีเงินฝาก ที่ไม่เคลื่อนไหว - เจ้าของเสียชีวิต

กระทรวงการคลัง ออกมาชี้แจงประเด็น กรณีเข้ามาจัดการบัญชีเงินฝาก ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว นาน 10 ปี หรือ เจ้าของบัญชีเสียชีวิต ที่เป็นประเด็นพูดถึงตลอดสัปดาห์

กระทรวงการคลัง ตอบ เรื่อง ยึดบัญชีเงินฝาก ที่ไม่เคลื่อนไหว - เจ้าของเสียชีวิต

วันที่ 22 ก.ค. เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office ชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องกรณีเงินฝากที่เป็นประเด็นผ่านเฟซบุ๊กว่า

"การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข่าวในโซเซียลมีเดียว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกกฎหมาย (ร่างพระราชบัญญัติ

การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. …) เพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลังยึดเงินฝากประชาชนในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 10 ปีหรือบัญชีที่เจ้าของเงินฝากหลงลืมหรือเจ้าของบัญชีเสียชีวิตแล้ว แต่ลูกหลานไม่รู้ว่าผู้ตายมีเงินฝากในธนาคารได้นั้น ขอชี้แจงว่า

กระทรวงการคลัง ตอบ เรื่อง ยึดบัญชีเงินฝาก ที่ไม่เคลื่อนไหว - เจ้าของเสียชีวิต
นายลวรณ แสงสนิท

ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเก่าเมื่อปี พ.ศ. 2560 และปัจจุบันยังไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เจตนารมณ์ของการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อยึดเงินฝากของประชาชนแต่อย่างใด แต่เป็นการให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลเงินฝากของประชาชนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปแทนสถาบันการเงิน

โดยนำเงินดังกล่าวฝากไว้ที่บัญชีเงินคงคลังและเจ้าของบัญชีหรือทายาทยังมีสิทธิขอเงินคืนได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี ปัจจุบันรัฐบาลมีภารกิจเร่งด่วนในการดูแลให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ และกลับมาเดินหน้าต่อได้อย่างเร็วที่สุด ดังนั้น จึงได้ชะลอการตรากฎหมายฉบับนี้ออกไป

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook