วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
ทนายเจมส์ ตอบแล้ว ถ้าไม่จ่ายค่าตัว จะเกิดอะไรขึ้น
SHARE

ทนายเจมส์ ตอบแล้ว ถ้าไม่จ่ายค่าตัว จะเกิดอะไรขึ้น

โพสต์โดย Clover Jarm เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 - 17:21

ทนายเจมส์ ที่ออกมาเคลื่อนไหวคดีให้กับ น้องเก้า เกริกพล ออกมาโพสต์ข้อกฎหมาย กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับ หางเครื่อง-แดนเซอร์ จะมีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างไรบ้าง ตอบชัดเจนแล้วตรงนี้

ทนายเจมส์ ตอบแล้ว ถ้าไม่จ่ายค่าตัว จะเกิดอะไรขึ้น

เฟซบุ๊ก ทนายเจมส์ ออกมาโพสต์ถึงกฎหมาย หากไม่จ่ายค่าตอบแทน นักแสดง อาทิ นักร้อง ดารา หางเครื่อง แดนเซอร์ นักเต้น นักรำ ไว้ดังนี้ว่า

"มาตรา ๕๑/๑ นักแสดงย่อมมีสิทธิที่จะแสดงว่า ตนเป็นนักแสดงในการแสดงของตน และมีสิทธิห้ามผู้รับโอนสิทธิของนักแสดงหรือบุคคลอื่นใด บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทำโดยประการอื่นในการแสดงนั้น จนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของนักแสดง และเมื่อนักแสดงถึงแก่ความตาย ทายาทของนักแสดงมีสิทธิฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

ทนายเจมส์ ตอบแล้ว ถ้าไม่จ่ายค่าตัว จะเกิดอะไรขึ้น

 

มาตรา ๕๒ ผู้ใดกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ให้ถือว่าผู้นั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง

มาตรา ๖๙ ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

ทนายเจมส์ ตอบแล้ว ถ้าไม่จ่ายค่าตัว จะเกิดอะไรขึ้น
ทนายเจมส์ ตอบแล้ว ถ้าไม่จ่ายค่าตัว จะเกิดอะไรขึ้น

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

ทนายเจมส์ LK


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip